peak performance
in tax consultancy

 

Privacy verklaring

Innovative Tax B.V. verzamelt van haar cliënten persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze diensten. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij de plicht om u te informeren over de verwerking van deze gegevens. In dit privacy statement geven wij onder meer aan wat uw rechten zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Verstrekking van de gegevens aan derden zal alleen plaatsvinden indien u daarvoor expliciet toestemming geeft, dit voor de dienstbetrekking noodzakelijk is, of indien wij op grond van de wet hiertoe verplicht zijn.

Identiteit van de onderneming

Innovative Tax B.V. is een onafhankelijk belastingadvieskantoor. Wij verzorgen met name diensten op het gebied van (inter)nationaal belastingrecht aan natuurlijke- en rechtspersonen.

Contactgegevens

Innovative Tax B.V.
Kerkenbos 10-75 Q
6546 BB Nijmegen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +031 24 760 0136


Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Innovative Tax B.V. verzamelt persoonsgegevens van cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en van degenen die het contactformulier van onze website invullen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

De persoonsgegevens die u via het contactformulier kunt doorgeven zijn uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en de eventuele persoonsgegevens die naar voren komen bij het invullen van uw vraag of opmerking. De gegevens die wij verzamelen ter uitvoering van onze diensten zijn:

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Identificatiegegevens (ID-kaart, paspoort)
 • BSN – Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Gezinssamenstelling
 • Woonsituatie, WOZ-waarde
 • Huwelijksstaat
 • Salarisgegevens
 • Betaalgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Giften
 • Aftrekposten
 • Medische gegevens
 • Overige persoonlijke informatie


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Indien u gegevens invult via het contactformulier gebruiken wij deze persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te nemen. Voor persoonsgegevens die worden verzameld door middel van cookies wordt verwezen naar het cookie-statement.
Indien u cliënt bij ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om de overeengekomen diensten te kunnen uitoefenen. Deze doelen zijn afhankelijk van de specifieke overeenkomst van dienstverlening:

 • Het verlenen van fiscaal advies
 • Het verzorgen van uw belastingaangifte
 • Het verlenen van juridische bijstand in fiscale procedures
 • Terugvragen van buitenlandse (bron)belastingen
 • Aanvragen van een 30%-regeling voor een vanuit het buitenland aangeworven medewerker
 • Overige fiscale diensten die wij verlenen, afhankelijk van de overeenkomst

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

 

Op basis van welke grondslagen bewaren wij uw persoonsgegevens?

Doorgaans zal als grondslag aangemerkt worden het uitvoeren van de overeenkomst van dienstverlening die wij met onze cliënten zijn overeengekomen. Verder kan het opslaan van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, op een taak in het algemeen belang of op de door u gegeven toestemming.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Innovative Tax B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de uitoefening van onze activiteiten eb het verlenen van onze diensten. Daarnaast zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) zoals opgenomen in de Algemene Wet Rijksbelastingen.

 

Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt worden niet verspreid aan derden.

Voor het uitoefenen van onze dienstverlening kunnen wij genoodzaakt zijn, al dan niet op grond van de wet, om persoonsgegevens met derden te delen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • De Nederlandse of buitenlandse Belastingdienst
 • Een notaris of advocaat met wie wij (in overleg met u) samenwerken
 • IT-dienstverleners
 • Banken
 • Andere binnen- of buitenlandse belastingadviseurs en/of accountants

Gebruikt Innovative Tax B.V. Cookies of vergelijkbare technieken?

Wij gebruiken cookies, hiervoor verwijzen wij u graag door naar ons cookie-statement op de website.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens?
Uw rechten op grond van de AVG zijn:

 • Het (kosteloos) inzien van en toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Mogelijkheid tot rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens te doen verwijderen (right to be forgotten), indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Het recht om een inbreuk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens: het intrekken van deze toestemming
 • Het recht van gegevensoverdraagbaarheid

Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van professionele IT-dienstverleners om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er sprake is van een beveiligingsprobleem dan kunt u dit laten weten via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigen privacyverklaring
Innovative Tax is te allen tijde bevoegd om de privacy verklaring te wijzigen. De laatste wijzing heeft plaatsgevonden op 24 mei 2018.

Bezoekadres

Contact

Volg ons