peak performance
in tax consultancy

 

Media

innovativetax_element Media

Matterhorn 4.478 meter, Wallis Zwitserland

Innovative Tax verzorgt regelmatig (inter) nationale fiscale publicaties in de volgende media:

  • Belastingmagazine
  • Beleggers Belangen
  • Financiële Dagblad
  • Forfaitair
  • Het Register
  • Vakblad voor de MKB adviseur
  • Weekblad voor fiscaal recht
  • gripopjevermogen.nl
Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 een bom…
Om te mogen heffen, moet je ook kunnen heffen’. Deze oneliner symboliseert het doel van de conserverende aanslag. Immers de…
Inleiding Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren op het gebied van het internationale belastingrecht…
Sinds 1 januari 1996 maakt de (regulerende) energiebelasting via de Wet Belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm) deel uit van het…
Inleiding De feitelijke emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is een fictieve vervreemding (art. 4.16, lid 1 onderdeel h, Wet IB 2001)…
Is het mogelijk dat aan het fiscale aspect aandacht wordt besteed? Een volledig overzicht van de fiscaliteit van Exchange Traded…
Een reus in de wereld van investeringsmaatschappijen, Blackstone, heeft besloten om een herstructurering uit te voeren. Hierin neemt zij afscheid…
Het is ingewikkeld om teveel ingehouden bronbelasting op bruto dividend terug te vorderen of te verrekenen, maar wel de moeite…
I. Inleiding De toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen staat volop in de belangstelling.…
Wij krijgen regelmatig de vraag van Nederlandse beleggers hoe om te gaan met de fiscale consequenties van een investering in…
1. Inleiding In het internationale kapitaalverkeer is het niet ongebruikelijk dat twee staten belasting willen heffen over hetzelfde passieve inkomen…
I. Sociale verzekeringen InleidingZeevarenden vormen een bijzondere categorie werknemers binnen het internationale transport. Het vaststellen welke sociale verzekeringswetgeving op hen…
Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun omgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale…
Nadat de OESO/G20 op 5 oktober 2015 hun Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) rapport met 15 actiepunten had gepubliceerd,…
Op 12 april 2012 is in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Na jarenlange politieke debatten aan Nederlandse kant…
Een belegger heeft 400 aandelen Alstria Office Reit en 500 aandelen Hamborner Reit. In beide gevallen betreft het Duitse vastgoedfondsen.…
Op 12 april 2012 is in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Na jarenlange politieke debatten aan Nederlandse kant…
Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en…
Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en…
Sinds de ondertekening van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland op 12 april 2012 is er in de afgelopen twee jaar…
Er zijn vele redenen om als (groot)ouders uw (klein)kinderen te bevoordelen. U kunt er als grootouder plezier aan beleven uw…
Zowel in de praktijk als in de fiscale jurisprudentie blijft de inkeerregeling de gemoederen danig bezighouden. Volgens de Belastingdienst hebben…
Wanneer een Nederlandse belegger bijvoorbeeld belegt via een buitenlandse Exchange Traded Fund (ETF) aanbieder dan bestaat het risico dat de…
Het geld dat het kabinet jaarlijks reserveert om innovaties fiscaal te stimuleren, zal ondertussen wel opgaan, maar het aantal bedrijven…
Wanneer u belegt, doet u er goed aan de jaaroverzichten van uw bank nauwgezet te controleren. De post ingehouden bronbelasting…
In het huidige beursklimaat met fluctuerende aandelenkoersen, lage rentevergoedingen op een spaarrekening, een aantrekkende Amerikaanse economie en een weifelende economie…
In het huidige beursklimaat met fluctuerende aandelenkoersen en lage rentevergoedingen op een spaarrekening zijn beleggers op zoek naar beleggingsmogelijkheden die…
Om te voorkomen dat de heffing van schenk- of erfbelasting het voortbestaan van een onderneming in gevaar zou brengen doordat…
Wanneer een Nederlandse belegger op de effectenbeurs van New York aandelen koopt van het Canadese bedrijf Potash of het Australisch…
I InleidingOp 12 april 2012 is in Berlijn na jarenlange onderhandelingen het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ondertekend. Het…
Particuliere beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde effecten kunnen de ingehouden (buitenlandse)…
De erfbelasting kent een bedrijfsopvolgingsfaciliteit die in essentie inhoudt dat een erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen (nagenoeg) geheel vrijgesteld is van…
Zoals bij de lezers van Belastingmagazine bekend mag worden verondersteld kent Nederland diverse fiscale innovatiefaciliteiten. In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase…
Sommige politieke partijen en het CPB lijken te twijfelen aan de effectiviteit van de fiscale innovatiefaciliteiten. Voor bedrijven is continue…
In BB nummer 36 is er bij de lezersvragen aandacht besteed aan de wijze waarop dubbele belastingheffing bij een dividenduitkering…
Pagina 1 van 2