peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Fiscale aspecten van Master Limited Partnerships

Fiscale aspecten van Master Limited Partnerships

innovativetax_element

In het huidige beursklimaat met fluctuerende aandelenkoersen en lage rentevergoedingen op een spaarrekening zijn beleggers op zoek naar beleggingsmogelijkheden die langjarig een stabiel en hoog dividend genereren. In de Verenigde Staten is dit mogelijk in bijvoorbeeld de  sector energie waar beleggers kunnen participeren in bedrijven die infrastructuur zoals pijpleidingen en opslagtanks voor olie, gas of biodiesel met langjarige contracten verhuren. Deze activiteiten genereren hoge kasstromen. Als voorbeeld moge Boardwalk Pipeline Partners MLP uit Texas dienen.

Door de financiering te organiseren via een samenwerkingsverband in de vorm van een Master Limited Partnership (MLP) kunnen de financieringskosten voor een bedrijf relatief laag gehouden worden. Doorgaans wordt jaarlijks een vast dividendpercentage van omstreeks 5 á 6% worden uitgekeerd aan de participanten. Een belegging in een dergelijke MLP heeft de afgelopen jaren vaak uitstekend gerendeerd.

Onlangs stelde activistische belegger Centaurus uit Londen voor dat SBM Offshore NV voor de financiering van zijn vloot van ‘floating production storage and offloading’ (fpso) schepen gebruik zou moeten maken van een MLP. Ook het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak heeft de mogelijkheden van financiering via een MLP onderzocht. De voordelen van een MLP werden door beide bedrijven onderkend. Desalniettemin werd structurering via een MLP afgewezen vanwege de aanzienlijke complexiteit en niet zou passen bij het businessmodel.    

Bij een Amerikaanse MLP betreft het een (vaak beursgenoteerd) samenwerkingsverband dat kenmerken vertoont van een commanditaire vennootschap (CV) zoals we dat in Nederland kennen. Een MLP keert een zeer groot deel van de gegenereerde winst uit aan zijn limited partners (investeerders die eigen vermogen aan MLP verstrekken) en de beherende (´general´) partner. Idem als bij een Nederlandse CV houdt uitsluitend de beherende partner zich bezig met de dagelijkse leiding van de MLP. Volgens Amerikaanse maatstaven is de rechtsvorm van een MLP  transparant. Dat houdt in dat (volgens Amerikaans belastingrecht) de limited en general partners van de MLP voor hun aandeel in het resultaat van de MLP rechtstreeks in de Amerikaanse inkomstenbelastingheffing worden betrokken. Er wordt géén vennootschapsbelasting geheven bij de MLP zelf.

Een Nederlandse belegger, limited partner, zal doorgaans aangifte inkomstenbelasting moeten doen in de Verenigde Staten voor zijn netto aandeel in het resultaat van de MLP. Wanneer de MLP dividend uitkeert is daarover maximaal 39,6% (2013) inkomstenbelasting verschuldigd. Doordat op dit dividend onder meer een afschrijvingslast en overige zakelijke kosten in mindering mogen worden gebracht is effectief vaak nauwelijks Amerikaanse inkomstenbelasting verschuldigd. Bij verkoop van het belang in de MLP kan dat overigens geheel anders zijn als de gerealiseerde netto vermogenswinst belast wordt.

De belegger (limited partner in MLP) die in Nederland woont en dus over zijn wereldinkomen in Nederland inkomstenbelasting betaalt wil natuurlijk voorkomen dat er dubbele belastingheffing plaatsvindt. Hierbij is in de eerste plaats relevant hoe de Nederlandse Belastingdienst het aandeel in de MLP in de inkomstenbelasting behandelt. Voor een behandeling in box 1 is noodzakelijk dat in de MLP een actieve onderneming wordt gedreven en dat de limited partner rechtstreeks kan worden verbonden voor zakelijke verbintenissen. Wanneer de MLP niets produceert maar energie infrastructuur verhuurt kan fiscaal worden verdedigd dat het beheer of beleggingskarakter bij de activiteiten overheerst. Zolang de limited partner geen beheerdaden verricht in de MLP is hij slechts beperkt aansprakelijk tot zijn ingelegde vermogen. In het algemeen gesteld zal de participatie in de MLP dan ook in box 3 worden ondergebracht.

Voor het voorkomen van dubbele belastingheffing zal op basis van het bepaalde in het belastingverdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland moeten worden beoordeeld aan welk land het heffingsrecht toekomt over de inkomsten uit de MLP. Zowel in de situatie dat de activiteiten van de MLP voor het verdrag als onderneming kwalificeren of als inkomsten uit onroerende zaken komt aan de Verenigde Staten het heffingsrecht toe om inkomstenbelasting te heffen. Nederland dient in box 3 een vrijstelling voor deze inkomsten te verlenen ter voorkoming van dubbele belastingheffing.   

Gezien de fiscale complexiteit van een en ander adviseer ik u zich voorafgaande aan uw investering in een MLP deskundig te laten informeren.

Erik Jansen is directeur belastingadvies bij Innovative Tax BV te Nijmegen  

  • Verschenen op: 19 december 2013
  • Verschenen in: Dividend nieuwsbrief van Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Fiscale aspecten van Master Limited Partnerships"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.