peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

De 30% regeling en de 150 kilometergrens

innovative_tax_element

Zoals u ook elders op onze website ziet (expertise; ondersteuning expatriates) zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling per 1 januari 2012 aangescherpt. Wanneer de ingekomen werknemer met specifieke deskundigheid aan de voorwaarden voldoet dan mag 30% van het loon uit dienstbetrekking worden uitbetaald als onbelaste kostenvergoeding.

Een van de nieuwe voorwaarden is dat ingekomen werknemers in de twee jaar voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland tenminste 16 maanden op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens (exclusief de territoriale zee) woonden. Ook bij de tussentijdse toets na vijf jaar bij 30% regelingen die per 31 december 2011 al bestonden moet worden voldaan aan het 150 kilometercriterium.

Medio januari 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën hierop een versoepeling aangebracht voor die ingekomen werknemers die terugkeren naar Nederland na een op een eerdere tewerkstelling in Nederland volgende periode van verblijf buiten Nederland en de eerdere tewerkstelling niet langer dan 8 jaar geleden is aangevangen.

Momenteel zijn er gerechtelijke procedures gaande of het 150 kilometercriterium niet strijdig is met de EU vrijheid van werknemersverkeer aangezien een ingekomen werknemer uit bijvoorbeeld Duitsland (Keulen) die binnen de 150 kilometer grens woonde minder gunstig wordt behandeld dan een Duitse werknemer met dezelfde kwaliteiten maar die afkomstig is vanuit Berlijn. Zo heeft Rechtbank Breda eind vorig jaar beslist dat de 150 kilometergrens niet in strijd is met het Europese recht omdat er een objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat en de maatregel proportioneel is. Rechtbank Haarlem daarentegen besliste in een zaak die door een Duitse ingekomen werknemer was aangespannen dat de 150 kilometergrens wél in strijd is met het Europese recht. In beide gevallen is sprongcassatie ingediend zodat de Hoge Raad dus met zijn eindoordeel moet beslissen.

Overigens zij opgemerkt dat indien de Duitse ingekomen werknemer in Duitsland woont en zijn gelijk haalt bij de Hoge Raad dan heeft hij mogelijk een ander probleem indien het nieuwe belastingverdrag met Duitsland per 1 januari 2014 in werking treedt in de vorm zoals het nu bekend is. Onder het nieuwe belastingverdrag geeft Duitsland alleen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting indien er in Nederland daadwerkelijk belasting is betaald. Over het voordeel van de 30% regeling is geen belasting betaald in Nederland en moet de Duitse werknemer dus alsnog Duitse inkomstenbelasting betalen.

 

Terug

U wilt meer weten over "De 30% regeling en de 150 kilometergrens"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.