peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Zwitserland stemt in met vrijgeven bankgegevens Nederlanders

innovative_tax_element

Gisteren (donderdag 12 november) in het Financiele Dagblad:

Nederland heeft een nieuwe bres geslagen in het Zwitserse bankgeheim. De Zwitserse belastingdienst heeft ingestemd met een groepsverzoek van zijn Nederlandse tegenvoeter om de klantgegevens vrij te geven van Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank UBS.

Het groepsverzoek van de Nederlandse fiscus richt zich op Nederlandse rekeninghouders die in de afgelopen twee jaar meer dan €1500 op een UBS-rekening hadden staan en die vorig jaar niet reageerden op een brief van de Zwitserse bank over zwartgeld. De Belastingdienst is van plan om bij meer Zwitserse banken een dergelijk groepsverzoek in te dienen in de jacht op zwartgeld.

Zwitserse bankgeheim
Handelszeitung concludeert dat goedkeuring van dit verzoek het einde betekent van het Zwitserse bankgeheim voor buitenlandse rekeninghouders. Ook andere landen kunnen op grote schaal klantgegevens opvragen. Tot nu toe gaf Zwitserland alleen de gegevens van individuele klanten vrij naar wie een onderzoek was ingesteld.

Rekeninghouders die onder het groepsverzoek van de Nederlandse fiscus vallen, hebben dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de instemming die de Zwitserse belastingdienst heeft verleend.

De Amerikaanse belastingautoriteiten slaagden er al eerder in gegevens van Amerikaanse rekeninghouders los te krijgen bij Zwitserse banken, omdat werd vermoed dat die belasting ontdoken.

Bron: Financiële Dagblad, 12 november 2015

 

Commentaar Innovative Tax:

Naar de mening van Innovative Tax is de instemming van de Zwitserse Belastingdienst met het groepsverzoek van de Nederlandse Belastingdienst om informatie over een grote groep zwartspaarders bij de Zwitserse bank UBS te verstrekken opmerkelijk te noemen.

Zoals Innovative Tax in eerdere publicaties heeft uiteengezet biedt artikel 26 van het belastingverdrag met Zwitserland uitsluitend de mogelijkheid dat de Nederlandse Belastingdienst informatie krijgt over een (zwart) spaarder nadat de Nederlandse Belastingdienst een concreet en voldoende geïndividualiseerd verzoek heeft ingediend. De Nederlandse Belastingdienst moet dan bijvoorbeeld beschikken over gegevens om de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft te identificeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam, adres, bankrekeningnummer, geboortedatum, fiscaal nummer etc.

Nederland en Zwitserland zijn het bovenstaande overeengekomen om zogenaamde ‘fishing expeditions’ te voorkomen. De Zwitserse wet kent ook een bepaling die medewerking aan een dergelijk informatieverzoek verbiedt. In (de totstandkomingsgeschiedenis van) het belastingverdrag met Zwitserland is niets opgenomen over de medewerking van de Zwitserse Belastingdienst aan groepsverzoeken zoals nu aan de orde bij UBS spaarders.

In het groepsverzoek vraagt de Nederlandse Belastingdienst informatie over ‘iedereen’ die ergens in de jaren 2013 – 2014 een bankrekening had bij de Zwitserse UBS bank met een spaarsaldo van tenminste € 1.500 en van deze Zwitserse bank een schrijven heeft gehad waarin is medegedeeld dat de betreffende bankrekening zou worden beëindigd als het betreffende vermogen niet transparant zou zijn gemaakt bij de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst heeft dus geen idee om welke personen het gaat.
 
In de visie van Innovative Tax is de rechtstreekse verstrekking van informatie door de Zwitserse Belastingdienst aan de Nederlandse Belastingdienst over een Nederlandse spaarder bij de UBS bank niet toegestaan op basis van een groepsverzoek nu geen sprake is van een geïndividualiseerd verzoek zoals het belastingverdrag met Zwitserland voorschrijft.

Wat er nu (mogelijk) gaat gebeuren is dat de namen van de betreffende spaarders in het Zwitserse Bundesblatt gepubliceerd gaan worden. Op basis van de Zwitserse wet kan een spaarder zich daar tegen verweren door in Zwitserland een gemachtigde met een adres in Zwitserland aan te stellen.

Naar verluidt overweegt de Nederlandse Belastingdienst een dergelijk groepsverzoek bij succes ook in te gaan zetten voor spaarders bij andere Zwitserse banken.

Als we het speelveld overzien is het een kwestie van (korte) tijd voordat een zwartspaarder met een bankrekening in Zwitserland ‘tegen de lamp loopt’ gezien de overeenkomst tussen Zwitserland en de Europese Unie inzake automatische gegevensuitwisseling per 2018 (zie eerdere publicatie hierover) Zwitserland zal dan op automatische basis financiële gegevens gaan uitwisselen over spaarders die inwoner zijn van een EU lidstaat en een bankrekening in Zwitserland hebben. De eerste informatie die zal worden uitgewisseld betreft die vanaf 1 januari 2017.

Om hele hoge vergrijpboetes en mogelijk ook strafvervolging te voorkomen is het beste wat de zwartspaarder kan doen het gebruik maken van de inkeerregeling (artikel 67n Algemene wet rijksbelastingen) Door tijdig in te keren verstrekt de belastingplichtige alsnog juiste en volledige informatie aan de Nederlandse Belastingdienst over de omvang van zijn/haar buitenlandse vermogen. De belastingplichtige moet zijn ingekeerd voordat de Nederlandse Belastingdienst hem/haar concreet op het spoor is.

Vanaf 1 juli 2015 geldt er bij inkeren overigens een vergrijpboete van 60% over de alsnog verschuldigde belasting. Maak gebruik van de inkeerregeling nu dat nog kan!

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande neemt u dan even contact op.

Innovative Tax BV


Erik Jansen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel. (0031) (0)24 7600.136

Nijmegen
13 november 2015

Terug

U wilt meer weten over "Zwitserland stemt in met vrijgeven bankgegevens Nederlanders"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.