peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Wijzigingen pensioenartikel belastingverdrag Nederland-Zwitserland

innovative_tax_element

Op woensdag 12 juni hebben afgevaardigden van Nederland en Zwitserland een wijzigingsprotocol in het bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. De wijziging kan met name voor pensioengerechtigden belangrijke wijzigingen met zich mee brengen. Eerder schreven wij al over het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland.

Beide landen zijn overeengekomen dat de bruto pensioenuitkeringen volledig mogen worden belast in de bronstaat (het land waar de pensioenaanspraak is opgebouwd en de pensioenuitkering dus uit afkomstig is). Deze heffing wordt echter beperkt tot maximaal 15% in het geval dat het pensioen periodiek wordt uitgekeerd. Afkoopsommen worden dus nog steeds volledig belast in het bronland tegen het ‘normale’ belastingtarief.

 

Wijzigingen pensioenartikel belastingverdrag Nederland-Zwitserland

Wijzigingen pensioenartikel belastingverdrag Nederland-Zwitserland.

 

In dit kader wordt onder ‘pensioenen’ zowel private als vanuit een sociaal verzekeringsstelsel afkomstige pensioenuitkeringen verstaan. Ook gaat het om lijfrente-uitkeringen en andere soortgelijke beloningen.

 

In het huidige belastingverdrag met Zwitserland is de bronstaatheffing aan een drietal ingewikkelde cumulatieve voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gaan nu dus vervallen.  

 

Het woonland zal het wereldinkomen van de gepensioneerde willen belasten, maar is gehouden om voorkoming van dubbele belasting te verlenen. De systematiek verschilt hierbij tussen Nederland en Zwitserland. Nederland staat een (beperkte) verrekening toe van de in Zwitserland verschuldigde belasting. Zwitserland stelt één derde van het netto pensioen vrij. De wijzigingen zullen feitelijk effect hebben vanaf 1 januari 2020 wanneer in zowel Nederland als Zwitserland aan de grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.

 

Het bovenstaande kan nader verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld:

Karel, die in Nederland woont, heeft zijn hele arbeidzame leven gewerkt in Zwitserland. Karel heeft een (verplicht) pensioen opgebouwd via zijn Zwitserse werkgever. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt hij jaarlijks een bruto pensioenuitkering van €18.000. Onder het oude (huidige) belastingverdrag van Nederland met Zwitserland geldt een exclusieve woonstaatheffing; alléén Nederland is dus bevoegd om te heffen in 2019.

 

In 2020 verandert de situatie: Zwitserland mag namelijk tot 15% bronheffingen inhouden op het salaris en is Karel dus in twee landen belasting verschuldigd over zijn Zwitserse pensioenuitkering. In zijn Nederlandse aangifte mag hij de in Zwitserland te betalen bronheffingen verrekenen. 

 

Heeft u vragen over deze wijziging in het belastingverdrag van Nederland met Zwitserland? Of heeft u andere vragen op het gebied van de toepassing van het internationale belastingrecht neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via telefoon 024 – 7600.136 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Innovative Tax

 

 

Erik Jansen

Nijmegen, 28 augustus 2019

Terug

U wilt meer weten over "Wijzigingen pensioenartikel belastingverdrag Nederland-Zwitserland"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.