peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Nieuwe ontwikkelingen automatische gegevensuitwisseling Zwitserland en EU

innovative_tax_element

Op het gebied van internationale uitwisseling van fiscaal relevante gegevens zijn de ontwikkelingen de laatste jaren nauwelijks bij te houden. Zo heeft Nederland sinds 1 juli 2014 daadwerkelijk te maken met de Amerikaanse Foreign Authorities Tax Compliance Act, hierna: te noemen FATCA. Kort maar krachtig komt het er op neer dat Nederlandse financiële instellingen informatie moeten verstrekken over Amerikaanse staatsburgers aan de Amerikaanse Belastingdienst. Met de FATCA beogen de Verenigde Staten te bestrijden dat Amerikaanse personen hun buitenlandse investeringen buiten het zicht van de Amerikaanse Belastingdienst houden. In de praktijk zal een Amerikaans staatsburger die in Nederland woont doorgaans eerst met de FATCA te maken krijgen wanneer hij /zij beschikt over bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening met een saldo van meer dan US$ 1 miljoen.

De aanzet vanaf 2010 en de recente implementatie van de FATCA door de Verenigde Staten die inmiddels met vele Europese lidstaten tot informatie uitwisselingsovereenkomsten heeft geleid, heeft ook de lidstaten van de Europese Unie aangespoord om met een behoorlijke vastberadenheid in diverse vormen te werken aan al dan niet verplichte automatische informatie uitwisseling met vele landen.

Samen met de OESO heeft de EU met de zogenaamde Common Reporting Standards een Europese variant van de FATCA ontwikkeld. Voor de toepassing van de Common Reporting Standards zijn op een OESO conferentie in Berlijn in oktober 2014 belangrijke besluiten genomen. Zo’n 50 landen hebben zich hier verplicht om op automatische basis informatie te gaan uitwisselen. Het betrof hier onder andere 26 van de huidige 28 EU lidstaten (o.a. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Malta maar ook Jersey, Guernsey en de Maagdeneilanden) die afspraken vanaf 2017 informatie te gaan uitwisselen. Twintig andere landen (onder wie Monaco, Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland) zullen volgen vanaf 2018. De eerstgenoemde categorie landen (de ‘early adopters’) zullen klanteninformatie gaan verzamelen vanaf 31 december 2015.  

De Europese Unie en Zwitserland hebben recent (19 maart 2015) een overeenkomst (Switzerland and EU initial agreement on automatic exchange of information in tax matters) gesloten om vanaf 1 januari 2017 relevante belastinggegevens te gaan verzamelen en deze vanaf 2018 op automatische basis wederzijds te gaan uitwisselen. Het lijkt er dus heel sterk op dat daarmee een einde is gekomen aan jarenlang touwtrekken over het Zwitserse bankgeheim. Zeker ook nu in de Zwitserse politiek in januari 2015 twee wetsvoorstellen zijn gepubliceerd die het de Zwitserse Belastingdienst mogelijk maken bankgegevens van buitenlandse rekeninghouders automatisch naar het land van herkomst van de eigenaar van de bankrekening te sturen. Doelstelling van de Zwitserse regering is om de wetsvoorstellen in 2017 in werking te laten treden zodat vanaf 2018 de uitwisseling van informatie effectief is.

De Zwitsers hebben het grootste aantal buitenlandse bankrekeningen, net iets meer dan nummer twee Singapore. De Europese Commissie sprak over een doorbraak, omdat Europeanen straks niet langer zwart vermogen in Zwitserland verborgen kunnen houden voor de nationale fiscus.

De overeenkomst moet nog formeel worden getekend en is mogelijk ook nog onderwerp van een referendum in Zwitserland. De beoogde overeenkomst is er een waarbij de Europese Unie namens alle 28 lidstaten met Zwitserland een overeenkomst sluit die de huidige EU Spaartegoedenovereenkomst (2005) zal gaan vervangen en die wederzijds leidt tot de automatische uitwisseling van financiële gegevens. In deze overeenkomst komen ook (weer) bepalingen die de inhouding van bronheffingen op grensoverschrijdende dividend-, interest- en royaltybetalingen tussen verbonden vennootschappen moeten voorkomen.

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het er nu serieus op lijkt dat de Zwitsers zich gaan confirmeren aan de nieuwe Common Reporting Standards die de OESO / Raad van Europa heeft opgezet voor de multilaterale wederzijdse bijstandsverlening. Onlangs sloot Zwitserland al overeenkomsten met Italië en Australië om wederzijds op automatische basis informatie te gaan uitwisselen. Met de Verenigde Staten is Zwitserland momenteel nog in onderhandeling om te komen tot een dergelijke overeenkomst.

Zoals het er nu naar uitziet zal Zwitserland vanaf 2017 gegevens van onderdanen van de Europese Unie gaan verzamelen en deze vanaf 2018 op automatische basis wederzijds te gaan uitwisselen. De informatie die jaarlijks zal worden uitgewisseld betreft rente, dividendopbrengsten, het openen van en de saldi van bankrekeningen, inkomsten uit bepaalde verzekeringsproducten, verkoopopbrengsten uit financiële activa en andere opbrengsten uit activa die worden aangehouden op een bankrekening of betalingen in verband met een bankrekening.

Nederland heeft tot slot een belastingverdrag met Zwitserland (2010) dat het voor Nederland mogelijk maakt om, als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, informatie op te vragen aan de Zwitserse Belastingdienst indien een Nederlandse belastingplichtige over Zwitsers vermogen beschikt dat niet in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting is opgenomen. In dit kader kan voorts worden gemeld dat Zwitserland sinds oktober 2013 verdragspartner is geworden van het OESO verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken. Vanaf 2015 is het mogelijk dat Zwitserland informatie over (verzwegen) Zwitserse bankrekeningen van Nederlandse belastingplichtigen gaat uitwisselen.

Inkeren

Om (hele) hoge boetes en strafvervolging verder te voorkomen zou u kunnen overwegen uw jarenlang verzwegen bankrekening en/of Zwitserse vermogen bij de Nederlandse Belastingdienst aan te geven door gebruik te maken van de zogenaamde inkeerregeling. Hierbij speelt op de achtergrond nog dat Zwitserse banken momenteel bezig zijn ‘schoon schip te maken’ en afscheid willen nemen van Nederlandse rekeninghouders met verzwegen vermogen. Door in te keren betaalt u alsnog de ten onrechte niet betaalde (enkelvoudige) belasting inclusief verschuldigde belastingrente.   

Inkeren is uitsluitend mogelijk voordat u redelijkerwijs weet of moet kunnen vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige belastingaangiften waarin u inkomen of vermogensbestanddelen heeft verzwegen. Dit hangt sterk af van de feitelijke omstandigheden. Wanneer de Belastingdienst uw vergrijpen al “in het vizier heeft”, dan is het doen van vrijwillige verbetering niet meer mogelijk.

De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst géén (bij inkeer binnen 2 jaar) of een aanzienlijk lagere vergrijpboete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte doet van niet aangegeven (buitenlands) inkomen en vermogen. Ook moet de inkeerder juiste en volledige inlichtingen verstrekken aan de Belastingdienst over het feitencomplex. Voor de vergrijpboete geldt dat de inkeermelding wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid (art. 67n van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Bij een inkeer vóór 30 juni 2015 bedraagt de verschuldigde boete 10% van het wettelijk maximum (300%), ergo 30% over de te weinig geheven belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verder verhoogd naar 60% van de verschuldigde belasting. Een uitzondering hierop geldt voor de belastingjaren waarover de aangiften binnen twee jaar voorafgaand aan de inkeermelding zijn ingediend. Over deze jaren wordt géén boete opgelegd.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over een mogelijk gebruik van de inkeerregeling kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen (024-7600.136)

 

Innovative Tax
Erik Jansen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nijmegen, 6 mei 2015

 

 


 

Switzerland and EU initial agreement on automatic exchange of information in tax matters

Bern, 19.03.2015 - Today in Brussels, Switzerland and the EU initialed an agreement regarding the introduction of the global standard for the automatic exchange of information in tax matters. Switzerland and the 28 EU member states intend to collect account data from 2017 and exchange it from 2018 once the necessary legal basis has been created. By implementing the global standard, Switzerland and the EU will make an important contribution to the prevention of tax evasion.

The agreement on the automatic exchange of information (AEOI) in tax matters will replace the taxation of savings agreement with the EU that has been in force since 2005 and will apply for all 28 EU member states. The OECD's global AEOI standard has been included in full in the new agreement. The AEOI agreement is reciprocal, which means that the EU member states and Switzerland have the same undertakings towards one another with regard to the exchange of account information. Withholding tax exemption for cross-border payments of dividends, interest and royalties between related entities has been taken over from the existing taxation of savings agreement. This is in the interests of Switzerland as a business location.

The agreement is supplemented by a joint statement from the contracting parties indicating that it will be sought to have the agreement enter into force on 1 January 2017. This is in line with the statement made by the Federal Council in the autumn of 2014 to the Chair of the Global Forum, whereby the Swiss government intends to introduce the automatic exchange of information in 2017 and exchange data for the first time in 2018. To date, approximately 100 countries, including all major financial center’s, have committed themselves to introducing this global standard.

The agreement is in line with the negotiation mandate adopted by the Federal Council on 8 October 2014. It is not possible to formally link other tax and financial issues to the introduction of the global standard. However, the European Commission has stressed to its members the importance of regularization of the past and their own interests in such regularization before the automatic exchange of information is introduced. Various EU member states have launched regularization programs or stepped them up in recent years. Germany's non-punishable voluntary disclosure is one such example. Following the signing of an agreement on tax issues with Italy on 23 February 2015, regularization of the past with neighbouring countries and the main EU member states can be considered done to a large extent.

Discussions are also under way with regard to improved market access in the EU. On 18 March 2015, an initial exploratory meeting on the feasibility and desirability of a financial services agreement took place in Brussels between State Secretary Jacques de Watteville and EU Director-General Jonathan Faull.

The agreement was initialed today in Brussels by the two negotiators State Secretary Jacques de Watteville and EU Director-General Heinz Zourek, as well as by Ambassador Dominique Paravicini, Deputy Director of the Directorate for European Affairs (DEA), on the Swiss side. It should be signed in the coming weeks. In Switzerland, the agreement will then be submitted to Parliament for approval. It is subject to an optional referendum. The agreement's entry into force in 2017 is conditional on completion of the approval processes in Switzerland and the EU by then.

Aside from the EU, Switzerland is seeking to achieve the automatic exchange of information with the United States and other countries in accordance with the Federal Council negotiation mandate. Corresponding negotiations are under way. The first agreement was signed with Australia on 3 March 2015.

Address for enquiries:
Mario Tuor, Head of Communications State Secretariat for International Financial Matters SIF
tel. +41 58 462 46 16, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FDFA information: Tel. +41 58 462 31 53
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Terug

U wilt meer weten over "Nieuwe ontwikkelingen automatische gegevensuitwisseling Zwitserland en EU"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.