peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Zwitserland en Singapore gaan automatisch gegevens uitwisselen.

innovative_tax_element

Zwitserland en Singapore hebben gisteren in het hoofdkwartier van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs een verklaring getekend waarmee zij zich aansluiten bij de47 landen die op automatische basis informatie gaan uitwisselen voor fiscale doeleinden.

Zwitserland was één van de weinige landen die tot nu toe niet hadden toegezegd gegevens automatisch uit te wisselen. De nieuwe overeenkomst maakt grotendeels een einde aan het bankgeheim dat in Zwitserland nog min of meer in stand werd gehouden.

Het is de bedoeling van de Europese leden van de G7 Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk om vanaf september 2017 onderling op automatische basis informatie over banktegoeden, uitgekeerde dividenden, rente-inkomsten en omzetcijfers uit te wisselen. Naar het zich laat aanzien zullen ook andere leden van de OESO (waaronder Nederland), de G20 en enkele offshore landen zoals de Kaaimaneilanden en Jersey zich aansluiten bij de automatische internationale gegevensuitwisseling.

De brancheorganisatie van Zwitserse banken heeft verklaard volledig mee te werken aan het automatisch verschaffen van informatie, zolang de gegevens alleen worden gebruikt voor belastingdoeleinden.

Zwitserland en Zwitserse banken kenden al afzonderlijke verdragen met landen om eventueel gegevens te verstrekken over individuele rekeninghouders die werden verdacht van belastingontduiking. Door de nieuwe overeenkomst moeten banken en andere financiële instellingen ook gaan onthullen wie de uiteindelijke gerechtigden zijn van juridische en financiële constructies zitten waarmee bedrijven belastingen ontwijken.

Nederland heeft een belastingverdrag met Zwitserland waarbij de Nederlandse Belastingdienst de Zwitserse Belastingdienst om informatie over een Nederlandse belastingplichtige kan verzoeken. Zwitserland kan door verwijzing naar zijn bankgeheim niet weigeren om aan het informatieverzoek van Nederland te voldoen. Het verzoek om informatie van Nederland moet concrete gegevens bevatten over de persoon over wie het gaat, het betreffende tijdvak en het fiscale doel waarom om de inlichtingen wordt verzocht. Zwitserland verstrekt de informatie nu dus niet op automatische basis.

Nederlandse belastingplichtigen met buitenlands vermogen in Zwitserland of elders dat bijvoorbeeld niet in de aangifte inkomstenbelasting is opgenomen geweest in de afgelopen jaren doen er goed aan te overwegen om vóór 1 juli aanstaande gebruik te maken van een laatste kans schoon schip te maken door bij de Belastingdienst in te keren.

Tot 1 juli 2014 is een beroep op de inkeerregeling mogelijk zonder het gevolg van een (gematigde) vergrijpboete. Na 1 juli 2014 geldt de oorspronkelijke inkeerregeling weer waarbij bovenop de alsnog verschuldigde belasting een vergrijpboete geheven wordt van effectief 30%. Vanaf 1 juli 2015 zal de vergrijpboete overigens worden verhoogd tot 60% over de alsnog verschuldigde belasting waarbij de Nederlandse Belastingdienst het recht heeft om na te vorderen met een termijn van maximaal twaalf jaar.

Nu de bankgeheimen van bijvoorbeeld Zwitserland en Luxemburg hun langste tijd gehad hebben en de internationale tendens naar automatische gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden tussen de Belastingdiensten van landen binnen en buiten de EU zich onverminderd voortzet loopt de notoire zwartspaarder een aanzienlijk risico dat hij/zij vroeg of laat tegen de lamp loopt.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over de inkeerregeling kunt u telefonisch contact opnemen.

Innovative Tax

Erik Jansen

Telefoon: 024-7600.136

Nijmegen, 7 mei 2014

Terug

U wilt meer weten over "Zwitserland en Singapore gaan automatisch gegevens uitwisselen."?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok