peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Afschaffen dividendbelasting

innovative_tax_element

Wij krijgen met regelmaat de vraag van particuliere beleggers of het recht om buitenlandse dividendbelasting te kunnen verrekenen teniet gaat nu het kabinet Rutte de Nederlandse dividendbelasting gaat afschaffen.

 

Ook ná de afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting zal de in Nederland wonende particuliere belegger die eigenaar is van (beursgenoteerde) aandelen in box 3 het recht behouden om de in het buitenland ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Deze buitenlandse dividendbelasting kan ter voorkoming van dubbele belastingheffing voor maximaal 15% worden verrekend.

De belegger zal door het gemis van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op dividenduitkeringen door Nederlandse bedrijven géén verrekening met de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting meer kunnen toepassen. Per saldo kan bij de aangifte inkomstenbelasting dus méér box 3 inkomstenbelasting verschuldigd zijn.

Een ander aandachtspunt zijn beleggingen via een zogenaamde fiscale beleggingsinstelling (FBI) waarin al dan niet in vastgoed wordt geïnvesteerd. Aan het recht van deze beleggingsinstellingen om buitenlandse bronheffingen te verrekenen gaat mogelijk een einde komen. Dat kan een nadelig effect op het rendement op de aandelen in dergelijke beleggingsinstellingen hebben.

Hetzelfde geldt voor fiscale beleggingsinstellingen waarin vastgoed is ondergebracht (Wereldhave, NSI, Vastned) Er zijn concrete kabinetsplannen om een einde te maken aan de FBI status voor vastgoedlichamen. Pas op Prinsjesdag weten we hier meer over.

Erik Jansen en Stefan Everts zijn werkzaam bij Innovative Tax in Nijmegen

Terug

U wilt meer weten over "Afschaffen dividendbelasting"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.