peak performance
in tax consultancy

 

Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over diverse fiscaal juridische onderwerpen waarover wij regelmatig adviseren. Hiermee is niet beoogd om fiscaal advies te verlenen voor concrete situaties. Bij de samenstelling alsmede bij actualisatie van de op deze website verstrekte informatie is en wordt uiterste zorgvuldigheid betracht doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Innovative Tax aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar websites die niet door Innovative Tax worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Innovative Tax uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt kan Innovative Tax niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Innovative Tax.