peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Verhuizing Exor holding naar Nederland

innovative_tax_element

Enkele weken geleden is het voorstel van de directie van de Italiaanse holding van de familie Agnelli, Exor Spa, om via een grensoverschrijdende fusie het hoofdkantoor van haar bedrijf te verplaatsen van Turijn naar Amsterdam goedgekeurd door de aandeelhouders. Exor houdt belangen in Ferrari, Fiat Chrysler, voetbalclub Juventus en het tijdschrift The Economist.

Motief voor deze verhuizing is het benutten van de flexibele mogelijkheden die het Nederlandse governancesysteem biedt. Door het instellen van een loyaliteitsschema voor trouwe aandeelhouders kan de familie Agnelli meer aandelen in Exor NV verkopen en toch een meerderheidsbelang in Exor NV behouden.

 

Is het aandeel Exor NV vanuit fiscaal perspectief interessant geworden voor Nederlandse particuliere beleggers? Na de grensoverschrijdende fusie en daarmee de verplaatsing van de feitelijke leiding van het bedrijf van Italië naar Nederland mogen we aannemen dat Exor NV als fiscale inwoner van Nederland onderworpen is aan de Nederlandse vennootschaps- en dividendbelasting. Als Exor NV dus een dividend uitkeert aan haar aandeelhouders dient Exor NV 15% dividendbelasting in te houden. Nederlandse particuliere beleggers kunnen deze door Exor NV afgedragen dividendbelasting weer verrekenen met de door de belegger verschuldigde box 3 inkomstenbelasting.

Vanuit fiscaal perspectief is het aandeel Exor NV voor Nederlandse particuliere beleggers interessanter geworden omdat je af bent van de administratieve rompslomp om de te veel ingehouden Italiaanse dividendbelasting terug te vragen bij de Italiaanse Belastingdienst. Dit probleem ontstaat als het Italiaanse bedrijf het Italiaanse tarief aan dividendbelasting van 26% inhoudt en afdraagt terwijl Italië op grond van het belastingverdrag met Nederland slechts gerechtigd is een maximale dividendbelasting van 15% in te houden wanneer de gerechtigde tot het dividend in Nederland woont. De te veel ingehouden 11% moet dan worden teruggevraagd.

Over deze problematiek en de teleurstellende medewerking van brokers ontvangt de redactie regelmatig vragen van beleggers. Voor te veel in Duitsland of Italië ingehouden dividendbelasting heeft de belegger vijf jaar de tijd om het terug te halen. Met andere woorden ‘spaar de terug te vorderen buitenlandse dividendbelasting van enkele jaren op’ en dien dan in één keer een teruggaafverzoek in!

Erik Jansen is directeur belastingadvies bij Innovative Tax in Nijmegen  

Terug

U wilt meer weten over "Verhuizing Exor holding naar Nederland"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.