peak performance
in tax consultancy

 

Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 een bom onder het fundament van het box 3 stelsel heeft gelegd waarbij op basis van een fictief verondersteld rendement voor de belegger de inkomstenbelastingheffing plaatsvindt. In genoemd arrest bepaalde de Hoge Raad dat de box 3 belastingheffing op basis van het daadwerkelijke door de belegger gerealiseerde rendement moet plaatsvinden. De Belastingdienst heeft inmiddels een box 3 rechtshersteloperatie op touw gezet die momenteel nog volop gaande is. Mogelijk is er eerst per 2027 een nieuw toekomstbestendig box 3 stelsel.

Gepubliceerd in Media

Is het mogelijk dat aan het fiscale aspect aandacht wordt besteed?

Een volledig overzicht van de fiscaliteit van Exchange Traded Funds (hierna: ETF) valt niet te geven, gezien de grote variëteit (ETF’s volgen niet alleen aandelen), vele structureringen en het aantal betrokken landen is dat ondoenlijk. Voor ETF’s gelden echter dezelfde fiscale principes als de investeringen die gevolgd worden. Er kan derhalve ook dividendlekkage optreden: (bron)belasting die is ingehouden en die voor de belegger niet te verrekenen valt met zijn verschuldigde box-3 belasting.

Gepubliceerd in Media

Het is ingewikkeld om teveel ingehouden bronbelasting op bruto dividend terug te vorderen of te verrekenen, maar wel de moeite waard. Het verrekeningsmechanisme werkt hetzelfde bij interestinkomsten. We leggen in dit artikel uit hoe het werkt.

 

Gepubliceerd in Media

Enkele weken geleden is het voorstel van de directie van de Italiaanse holding van de familie Agnelli, Exor Spa, om via een grensoverschrijdende fusie het hoofdkantoor van haar bedrijf te verplaatsen van Turijn naar Amsterdam goedgekeurd door de aandeelhouders. Exor houdt belangen in Ferrari, Fiat Chrysler, voetbalclub Juventus en het tijdschrift The Economist.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Een belegger heeft 400 aandelen Alstria Office Reit en 500 aandelen Hamborner Reit. In beide gevallen betreft het Duitse vastgoedfondsen. In het ene geval was wél en in het andere geval was géén Duitse dividendbelasting verschuldigd. Hoe kan dat?

Gepubliceerd in Media

Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten zijn er mogelijkheden om de te veel ingehouden (buitenlandse) dividendbelasting terug te vragen en/of te verrekenen in hun jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Vanwege het feit dat deze belegger voor het wereldinkomen in de Nederlandse inkomstenbelasting wordt betrokken leidt het niet verrekenen van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting tot ongewenste dubbele belastingheffing en dat is slecht voor het rendement.

Gepubliceerd in Media

Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten zijn er mogelijkheden om de te veel ingehouden (buitenlandse) dividendbelasting terug te vragen en/of te verrekenen in hun jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Aangezien deze belegger onderworpen is aan de Nederlandse inkomstenbelasting over het wereldinkomen en/of –vermogen leidt het niet verrekenen van de ingehouden dividendbelasting tot ongewenste dubbele belastingheffing. In deze bijdrage besteed ik aandacht hoe dubbele heffing door een particuliere box 3 belegger op het genoten binnen- en/of buitenlandse dividend kan worden voorkomen. Wanneer deze belegger interestinkomsten geniet werkt het verrekenmechanisme hetzelfde. Idem in geval van royalty’s. Hier zal overigens wat betreft de Nederlandse inkomsten doorgaans sprake zijn van box 1 inkomsten.

 

Gepubliceerd in Media

Wanneer een Nederlandse belegger bijvoorbeeld belegt via een buitenlandse Exchange Traded Fund (ETF) aanbieder dan bestaat het risico dat de Nederlandse belegger effectief niet alle verschuldigde binnen- en buitenlandse dividendbelasting kan verrekenen.

Gepubliceerd in Media

Wanneer u belegt, doet u er goed aan de jaaroverzichten van uw bank nauwgezet te controleren. De post ingehouden bronbelasting kan flink wat extra rendement opleveren.

Gepubliceerd in Media

Wanneer een Nederlandse belegger op de effectenbeurs van New York aandelen koopt van het Canadese bedrijf Potash of het Australisch / Britse bedrijf Rio Tinto ontstaat de vraag welk dividendbelastingtarief van toepassing is?

Gepubliceerd in Media
Pagina 1 van 2