peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Terugvorderen buitenlandse belasting op dividend en interest

Terugvorderen buitenlandse belasting op dividend en interest

innovativetax_element

In BB nummer 36 is er bij de lezersvragen aandacht besteed aan de wijze waarop dubbele belastingheffing bij een dividenduitkering door de Belgische vennootschap Arseus NV aan een Nederlandse belegger kan worden beperkt. Een andere lezer vroeg of er een overzicht kon worden verstrekt van de termijnen waarbinnen de terugvraagprocedure moet zijn ingediend?

Wanneer Nederland met het land van waaruit het dividend afkomstig is, de zogenaamde bronstaat, een belastingverdrag heeft afgesloten dan kan de bronstaat maximaal het in het belastingverdrag overeengekomen belastingtarief op het dividend of de interest inhouden. Indien door de bronstaat een hoger tarief wordt ingehouden, en dat gebeurt vaak omdat het buitenlandse bedrijf niet weet wie haar aandeelhouders zijn en ook niet waar deze wonen, dan kan de Nederlandse belegger het te veel ingehouden bedrag bij de Belastingdienst van de bronstaat terugvragen. Dit moet echter wel binnen een bepaalde termijn gebeuren anders gaan uw rechten hierop verloren. Hierbij moet u er ook rekening mee houden dat de banken of de belastingadviseur die de teruggaaf verzorgen enige tijd nodig hebben.

In het onderstaande is een overzicht opgenomen van een aantal landen waar Nederland een belastingverdragmee heeft afgesloten; achtereenvolgens zijn vermeld het huidige (2012) nationale dividendbelastingtarief in de bronstaat, het dividendbelastingtarief dat Nederland en de bronstaat in hun belastingverdrag zijn overeengekomen en de termijn waarbinnen het verzoek om de teruggaaf bij de Belastingdienst van de bronstaat moet zijn ingediend.

Verdragsland Nationaal dividend
Belastingtarief in %
Verdragstarief Termijn waarbinnen verzoek
om teruggaaf moet zijn ingediend
       
België  25  15  3 jaar
Duitsland  15,8/26,4  15  4 jaar
Verenigd Koninkrijk  0  15  5 jaar
Noorwegen  25  15  5 jaar
Zweden  30  15  3 jaar
Finland  28  15  5 jaar
Denemarken  27  15  3 jaar
Frankrijk  30  15  3 jaar
Luxemburg  15  15  3 jaar
Italië  21  15  5 jaar
Oostenrijk  25  15  3 jaar
Zwitserland  35  15  2 jaar
Spanje  21  15  4 jaar
Verenigde Staten  30  15  3 jaar
Canada  25  15  3 jaar
Brazilië  0  15  5 jaar*
China  10  10  3 jaar
India  16,2  15  3 jaar
Australië  30  15  3 jaar

* in Brazilië wordt geen dividendbelasting ingehouden. Via een speciale regeling mag  desondanks toch maximaal 15% dividendbelasting worden verrekend met de in Nederland verschuldigde box 3 inkomstenbelasting.

  • Verschenen op: september 2012
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Terugvorderen buitenlandse belasting op dividend en interest"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.