peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Belastingvrij schenken door ouders aan kinderen

Belastingvrij schenken door ouders aan kinderen

innovativetax_element

Er zijn vele redenen om als (groot)ouders uw (klein)kinderen te bevoordelen. U kunt er als grootouder plezier aan beleven uw kleinkind aandelen Philips te schenken, uw kind te helpen bij de aankoop van een eerste eigen woning of aandelen te schenken in het kader van een uiteindelijke bedrijfsopvolging. Als u schenkt wilt u graag dat de fiscus zo min mogelijk meeprofiteert. Dan is het zaak zoveel mogelijk de bestaande vrijstellingen voor de schenkbelasting te benutten.

Jaarlijks kunnen ouders hun kind belastingvrij (ieder) € 5.229 (2014) in geld of bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen schenken. Via de bank worden de aandelen overgedragen van het effectendepot van de ouders naar dat van het kind. Grootouders kunnen hun kleinkinderen belastingvrij ieder € 2.092 (2014) schenken. Zodra er een hoger bedrag wordt geschonken is minimaal 10% of 18% schenkbelasting verschuldigd.

Wanneer de minderjarige kinderen dankzij hun (groot)ouders een box 3 vermogen opbouwen dan moet dit box 3 vermogen in de aangifte inkomstenbelasting van de ouders worden opgenomen. Wanneer het kind dividend ontvangt kunnen de ouders de binnen- of buitenlandse dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting.

Tot 1 januari 2015 is er voor (groot) ouders de mogelijkheid om belastingvrij maximaal € 100.000 te schenken aan (klein)kinderen mits dit bedrag maar besteed wordt aan de aflossing van een (rest)schuld voor de financiering van de eigen woning of een verbouwing van deze woning. Het bedrag van € 100.000 wordt overigens verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen voorzover het gaat om schenkingen van ouders aan kind voor woning of studie. Belanghebbenden moeten een aangifte schenkbelasting indienen en hierin een beroep doen op deze vrijstelling. Het verdient hierbij overigens aanbeveling om afspraken tussen schenker en begiftigde over bijvoorbeeld de besteding van het geld of een uitsluitingsclausule apart in een overeenkomst vast te leggen. 
 
Wanneer ouders graag willen dat zoon of dochter hen op termijn opvolgt in het familiebedrijf dan is er de mogelijkheid om de als gevolg van de schenking van de aanmerkelijk belang aandelen verschuldigde inkomstenbelasting door te schuiven naar de opvolger. Wanneer het bedrijf reële activiteiten voert en de verkrijger voor de schenking al tenminste drie jaar in dienst is bij het bedrijf kan bij de Belastingdienst een verzoek om toepassing van deze regeling worden ingediend.

Erik Jansen is belastingadviseur bij Innovative Tax BV in Nijmegen.

  • Verschenen op: 23 mei 2014
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Belastingvrij schenken door ouders aan kinderen"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.