peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Fiscaliteit van de Master Limited Partnership

Fiscaliteit van de Master Limited Partnership

innovativetax_element

Wij krijgen regelmatig de vraag van Nederlandse beleggers hoe om te gaan met de fiscale consequenties van een investering in een Amerikaanse Master Limited Partnership (hierna: MLP). Het doorgaans hoge (dividend)rendement maakt een dergelijke investering vaak aantrekkelijk. Eerder publiceerden wij al een artikel over de MLP’s in september 2012.

Om de fiscale status van een MLP te verkrijgen moeten de inkomsten van de onderneming voor 90% worden aangemerkt als kwalificerende inkomsten, afkomstig uit o.a. ontwikkeling en het delven van natuurlijke grondstoffen. De MLP zal een grote cash flow genereren en een groot deel daarvan uitkeren aan haar unithouders. Deze uitkeringen zijn doorgaans hoger dan de daadwerkelijk gemaakte winst, omdat afschrijvingen geen gevolgen hebben voor de cash flow.

 

Fiscale behandeling in Nederland als particuliere belegger

Een MLP wordt in de Verenigde Staten gezien als een transparant lichaam, dat wil zeggen dat belastingheffing plaatsvindt bij de achterliggende participanten. In Nederland wordt afhankelijk van o.a. de statuten naar alle waarschijnlijkheid anders naar de MLP gekeken. Een MLP vertoont namelijk grote overeenkomsten met de (Nederlandse) open CV en zal als fiscaal niet-transparant aangemerkt worden. De distributie vanuit de MLP kan dus gelijkgesteld worden met een reguliere dividenduitkering. De dividenduitkering op zichzelf is in Nederland onbelast, de waarde van de “units” maken wel onderdeel uit van de grondslag sparen en beleggen (box 3). Dit vermogen wordt bij fictie geacht een bepaald rendement te maken, dat vervolgens belast wordt tegen 30%.

In de Verenigde Staten wordt 30-35% bronheffing (tot 2018) ingehouden omdat de distributies hun oorsprong vinden in de VS (“effective connected income”). Op basis van het belastingverdrag is naar onze mening Nederland gehouden om voorkoming van dubbele belasting te verlenen (art. 7 jo. 24 lid 4 van het verdrag Nederland-Verenigde Staten). De volledige bronheffing kan daarom verrekend worden in box 3. Er bestaat echter geen duidelijkheid of vereist is om eerst aangifte te doen in de Verenigde Staten. In beginsel kan namelijk alleen de daadwerkelijk materieel verschuldigde belasting verrekend worden.

Fiscale behandeling in de Verenigde Staten

Voor veel beleggers is de bronheffing een eindheffing omdat zij ervoor kiezen geen aangifte te doen. Door wel aangifte te doen in de Verenigde Staten kan de bronheffing fors verminderd worden, omdat enkele gunstige fiscale condities verbonden zijn aan de MLP. De distributies worden aldaar niet gezien als dividend, maar (grotendeels) als kapitaalteruggave, waardoor belastinguitstel en dus besparing gerealiseerd kan worden.

Helaas is aangifte doen meestal niet zinvol omdat er in Nederland minder te verrekenen valt in box 3. Dit zou anders kunnen worden indien Nederland het standpunt inneemt dat de bronheffingen niet verrekend kunnen worden.

Per 27 november 2017 wordt (o.a.) de verkoop van een MLP door een niet-Amerikaanse investeerder gekwalificeerd als “effective connected income”. Dit impliceert een aangifteplicht in de VS. De broker zal doorgaans 10% van het bedrag moeten inhouden als voorheffing.

 

Beleggen vanuit een BV

Er zijn beleggers die mede met een fiscaal oogmerk beleggen via een BV. Bij MLP’s is dit niet altijd handig omdat het veronderstelde tarief in box 3 veelal lager is dan het daadwerkelijk rendement van een MLP. Ook hier geldt dat Nederland op basis van het belastingverdrag gehouden is om voorkoming van dubbele belasting te verlenen. De Amerikaanse bronheffingen kunnen naar onze mening doorgaans geheel of gedeeltelijk verrekend worden met de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Investeren in een MLP via een ETN, ETF of C-Corp.

Het kan voor een Nederlandse investeerder interessant zijn om te investeren in een MLP via een ETN (exchange traded-note) of ETF (exchange traded-fund). Daarnaast worden ook, gezien de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven, steeds vaker Master Limited Partnerships zodanig gestructureerd dat de winsten via een C-Corp (Blockers) worden uitgedeeld aan de aandeelhouders. Nadeel is dat een gedeelte van de winst van de MLP “blijft hangen” in de VS.

Een uitkering zal op basis van het belastingverdrag worden beschouwd als een dividenduitkering, waarop maximaal 15% bronbelasting zal moeten worden ingehouden. Deze kan zonder twijfel worden verrekend in box 3. Er is ook geen noodzaak om aangifte te doen in de Verenigde Staten om te kunnen genieten van de fiscale voordelen van de MLP.

Heeft u een K-1 formulier ontvangen?

In dat geval is de kans groot dat u verplicht bent tot het doen van aangifte inkomstenbelasting in de VS. Op dit formulier staat onder andere uw “share” van de winst van de MLP vermeld.

 

Gezien onze ervaring met Amerikaanse aangiften (wij staan ook geregistreerd bij de IRS) kunnen wij u ondersteuning bieden bij deze zeer gecompliceerde aangifte, of helemaal voor onze rekening nemen. Neemt u gerust contact met ons op.

Tot slot

Het is duidelijk dat de Master Limited Partnership een ingewikkeld beleggingsvehicle is. Laat u zich daarom altijd adviseren voordat u besluit te investeren. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Erik Jansen / Stefan Everts,

Nijmegen 19 november 2018

 

024-7600136

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Fiscaliteit van de Master Limited Partnership"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.