peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Master limited partnerships

Master limited partnerships

innovativetax_element

Wat zijn de fiscale consequenties?

In de huidige onzekere beurstijden wordt frequent geadviseerd om te beleggen in aandelen die een hoog dividend genereren. In de Verenigde Staten is dit mogelijk in bijvoorbeeld de energie- en vastgoedsector aangezien dergelijke activiteiten hoge kasstromen genereren. De onderneming wordt vaak gedreven via de rechtsvorm van een Master Limited Partnership (MLP) Een belegging in een dergelijke MLP heeft de afgelopen jaren vaak uitstekend gerendeerd. Terecht vraagt een lezer dan ook naar de internationale fiscale gevolgen voor u als Nederlandse (box 3) belegger.

Bij een Amerikaanse MLP betreft het een (vaak beursgenoteerd) samenwerkingsverband dat kenmerken vertoont van een commanditaire vennootschap (CV) zoals we dat in Nederland kennen. Een MLP keert een zeer groot deel van de gegenereerde winst uit aan zijn limited partners (investeerders) en de beherende partner. Idem als een Nederlandse CV is de rechtsvorm van de MLP naar Amerikaanse maatstaven transparant. Dat houdt in dat de belastingheffing (volgens Amerikaans belastingrecht) plaatsvindt op het niveau van de limited en general partners en dus niet bij de MLP zelf.

Een Nederlandse belegger, limited partner, zal doorgaans aangifte inkomstenbelasting moeten doen in de Verenigde Staten voor zijn aandeel in het resultaat van de MLP. Wanneer de MLP dividend uitkeert wordt doorgaans het nationale dividendbelastingtarief (30%) ingehouden. Doordat op dit dividend een afschrijvingslast in mindering mag worden gebracht is effectief vaak nauwelijks (dividend)belasting verschuldigd. Bij verkoop van het belang in de MLP is dat doorgaans anders. Indien de inkomsten uit de MLP zijn aan te merken als inkomsten uit een onroerende zaak dan komt het heffingsrecht over deze inkomsten toe aan de Verenigde Staten. U betaalt dan per saldo 30% inkomstenbelasting. Om dubbele belastingheffing te voorkomen zal Nederland u een vrijstelling voor box 3 voor deze inkomsten toekennen.

Het bovenstaande kan anders zijn indien de MLP naar Nederlandse fiscale maatstaven is aan te merken als een zelfstandig belastingplichtig lichaam. Gezien de fiscale complexiteit van een en ander adviseer ik u zich voorafgaande aan uw investering in een MLP deskundig te laten informeren.

  • Verschenen op: september 2012
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Master limited partnerships"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.