peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Relief at source

Relief at source

innovativetax_element

In hoeverre is het mogelijk om als Nederlandse belegger in aanmerking te komen voor onmiddellijke teruggaaf / gedeeltelijke vrijstelling van buitenlandse dividendbelasting (‘relief at source’) op het moment dat het dividend uitgekeerd wordt?

Twee weken geleden schreef ik in BB een korte bijdrage over de wijze waarop dubbele belastingheffing kan worden voorkomen voor de Belgische aandelen Arseus NV. In essentie komt het er op neer dat de staat van waaruit het dividend wordt uitbetaald, de zogenaamde bronstaat, maximaal het in het belastingverdrag overeengekomen dividendbelastingtarief mag inhouden. Indien er onverhoopt een hoger percentage dividendbelasting is ingehouden kan de Nederlandse belegger het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Belastingdienst in de bronstaat.

Het zou praktisch natuurlijk wenselijk zijn dat dergelijke tijdrovende administratieve handelingen konden worden voorkomen. Dat is in sommige gevallen tegenwoordig mogelijk in een aantal landen met wie Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Wanneer de Nederlandse belegger (beursgenoteerde) aandelen heeft in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen of Zweden kan er nadat aan enkele voorwaarden daarvoor is voldaan meteen het correcte dividendbelastingtarief worden ingehouden. Dat is het tarief dat Nederland en de bronstaat in hun belastingverdrag zijn overeengekomen. Aldus wordt  voorkomen dat te veel buitenlandse dividendbelasting wordt ingehouden.

Wat betreft de voorwaarden gaat het er om dat ofwel formulieren van de buitenlandse Belastingdienst moeten worden ingevuld waaruit blijkt dat u fiscaal inwoner bent van Nederland en eigenaar bent van de aandelen (Verenigde Staten en Canada) of u moet bij verzoek aan de Belastingdienst om de gedeeltelijke vrijstelling van Noorse dividendbelasting vragen (Noorwegen) U kunt hierbij een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst bijvoegen. Een en ander kunt u zelf of via uw beleggings- of belastingadviseur laten verzorgen.

  • Verschenen op: september 2012
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Relief at source"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.