peak performance
in tax consultancy

 

Nederland heeft met Cyprus een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

 

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Nederland en Chili hebben een belastingverdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag moet in beide landen nog worden goedgekeurd. Daarvoor geldt een goedkeuringsprocedure. Hoewel het verdrag met Chili nog niet eens in werking is getreden, was er op 9 maart 2022 al een wijzigingsprotocol bij het verdrag ondertekend. Recent is in Nederland het verdrag op 24 mei 2022 ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de beide Kamers van de Staten-Generaal.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

 

Het zogenaamde Multilateraal Instrument is ontstaan uit een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen)

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

De Hoge Raad heeft recent prejudiciële vragen van Rechtbank Zeeland-West Brabant beantwoord over de toepassing van het pensioenartikel in het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal in relatie tot Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen (AOW en WAO)

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Op woensdag 12 juni hebben afgevaardigden van Nederland en Zwitserland een wijzigingsprotocol in het bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. De wijziging kan met name voor pensioengerechtigden belangrijke wijzigingen met zich mee brengen. Eerder schreven wij al over het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Casuïstiek

Het betreft een piloot die in Nederland woont en vanuit Italië 73 dagen werkzaam was.

De piloot werkt als gezagvoerder voor een in het Verenigd Koninkrijk (VK) gevestigde luchtvaartmaatschappij (Easyjet) en was daarvoor gestationeerd in Italië. In verband met deze stationering verkreeg hij een bruto salaris van €48.784. De werkgever heeft hierover €14.771 (Italiaanse) loonbelasting ingehouden. De Belastingdienst in Nederland wil kennelijk ook een stuk van de taart, want zij kent geen voorkoming van dubbele belastingheffing toe waardoor de piloot feitelijk in twee landen belasting betaalt. De piloot procedeert om zijn gelijk te halen, waarbij de casus nu in hoger beroep aan het Hof in Den Bosch wordt voorgelegd.

 

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

In deze zaak ging het om een natuurlijke persoon X met de Nederlandse nationaliteit die in Spanje woont. Het inkomen dat X als directeur grootaandeelhouder gedurende het jaar 2007 verdiende kwam voor 60% uit werkzaamheden voor zijn BV in Nederland en voor 40% uit werkzaamheden voor een vennootschap in Zwitserland. In Spanje zelf genereerde X géén inkomen.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun omgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kan zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag, fiscale jurisprudentie, juridische vormgeving van de arbeidsrelatie of een nieuw regeerakkoord. Het recent uitgebrachte Besluit voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.

Gepubliceerd in Media

 

Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën onderstaand beleidsbesluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat voor specifieke inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland ter vermijding van dubbele belastingheffing de zogenaamde vrijstellingsmethode wordt toegepast.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Innovative Tax BV biedt belastingadvies op een breed terrein binnen het fiscale speelveld. In de afgelopen jaren bouwden wij ervaring op met complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld of het voor een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon met duikactiviteiten over de hele wereld fiscaal voordelig is om een en ander te structureren vanuit een Amerikaanse Delaware vennootschap. Of de keuze voor een Nederlandse vennootschap tussen een buitenlandse vestiging of de oprichting van een lokale buitenlandse dochtervennootschap. Innovative Tax BV bouwde in de afgelopen jaren ervaring op met het fiscaal begeleiden van buitenlandse bedrijven die in Nederland operationele activiteiten hebben. Ook was Innovative Tax BV betrokken bij de fiscale begeleiding van buitenlandse bedrijven die via Nederland hun internationale houdster-, financierings- of royaltyactiviteiten structureerden.

Gepubliceerd in Expertise