peak performance
in tax consultancy

 

Inleiding

De feitelijke emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is een fictieve vervreemding (art. 4.16, lid 1 onderdeel h, Wet IB 2001) voor de aanmerkelijk belangregeling[1]. Als het vervreemdingsvoordeel positief is, wordt dit als te conserveren inkomen aangemerkt[2] en wordt renteloos uitstel van betaling verleend.

Gepubliceerd in Media

Het Europese Hof van Justitie heeft op 8 mei jongstleden uitspraak gedaan inzake een langlopende procedure met betrekking tot een Letse zeevarende.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Inleiding

Belastingplichtigen moeten sinds 1 januari 2013 (extra) rekening houden met de verschuldigdheid van belastingrente bij de aanslagregelingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De overheid hanteert stevige rentepercentages aan belastingrente; 4% bij de inkomstenbelasting en maar liefst 8% bij te laat betaalde vennootschapsbelasting.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Wij krijgen regelmatig de vraag van Nederlandse beleggers hoe om te gaan met de fiscale consequenties van een investering in een Amerikaanse Master Limited Partnership (hierna: MLP). Het doorgaans hoge (dividend)rendement maakt een dergelijke investering vaak aantrekkelijk. Eerder publiceerden wij al een artikel over de MLP’s in september 2012.

Gepubliceerd in Media

Indien een Nederlandse zeevarende[1] offshore werkzaam is in de territoriale wateren van een land waarmee Nederland géén belastingverdrag ter voorkoming van dubbele heffing heeft afgesloten, dan kan zeevarende toch aanspraak maken op een vermindering van te betalen Nederlandse inkomstenbelasting ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Afgelopen donderdag heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in een door de Nederlander De Ruyter aangespannen zaak tegen de hoogte van de Franse vermogenswinstbelasting.
Sinds 1 augustus 2012 heeft Frankrijk namelijk een extra heffing ingevoerd om bijvoorbeeld Nederlanders (woonachtig in Nederland) met een tweede huis in Frankrijk net zo zwaar te belasten bij de verkoop van hun woning als de Fransen zelf. Als de Fransen namelijk hun woning met winst verkochten waren zij over deze vermogenswinst 34,5% belasting verschuldigd. Dit tarief bestaat voor 15,5% uit sociale lasten.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Op 3 mei 2013 hebben wij op onze website een eerste bijdrage geplaatst over deze relevante zaak voor werknemers in de internationale offshore industrie. De uitkomst van deze procedure kan grote gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van in Nederland wonende werknemers die internationaal werkzaam zijn op schepen in de offshore industrie.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

In de afgelopen tijd zijn er door de G20 en de OESO diverse maatregelen aangekondigd om internationale belastingontwijking tegen te gaan. In het Base Erosion and Profit Shifting ((BEPS) rapport zijn anti-misbruikmaatregelen opgenomen ter voorkoming van bepaalde gecreëerde fiscale voordelen door de opname van hybride financieringsinstrumenten binnen een internationaal EU concern.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

In het huidige beursklimaat met fluctuerende aandelenkoersen, lage rentevergoedingen op een spaarrekening, een aantrekkende Amerikaanse economie en een weifelende economie in de Eurozone zijn beleggers op zoek naar stabiele beleggingsmogelijkheden. Een belegging in vastgoed kan een uitstekend alternatief bieden.

Gepubliceerd in Media

In het huidige beursklimaat met fluctuerende aandelenkoersen en lage rentevergoedingen op een spaarrekening zijn beleggers op zoek naar beleggingsmogelijkheden die langjarig een stabiel en hoog dividend genereren. In de Verenigde Staten is dit mogelijk in bijvoorbeeld de  sector energie waar beleggers kunnen participeren in bedrijven die infrastructuur zoals pijpleidingen en opslagtanks voor olie, gas of biodiesel met langjarige contracten verhuren. Deze activiteiten genereren hoge kasstromen. Als voorbeeld moge Boardwalk Pipeline Partners MLP uit Texas dienen.

Gepubliceerd in Media
Pagina 1 van 2