peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting

innovativetax_element

De erfbelasting kent een bedrijfsopvolgingsfaciliteit die in essentie inhoudt dat een erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen (nagenoeg) geheel vrijgesteld is van erfbelasting. Als bijvoorbeeld de zoon de aandelen van de besloten vennootschap waarin de onderneming wordt gedreven van zijn vader verkrijgt doordat vader overlijdt kan zoon een beroep doen op de faciliteit. Doel en strekking van de faciliteit is er voor te zorgen dat de continuïteit van een familieonderneming niet in gevaar komt doordat de opvolger een hoge aanslag erfbelasting moet betalen en ondernemingsvermogen te gelde moet worden gemaakt om deze aanslag te betalen.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt in principe niet voor de erfrechtelijke verkrijging van aandelen in een besloten vennootschap (BV) met daarin uitsluitend beleggingen aangezien hier geen sprake is van ondernemingsvermogen.
Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda echter beslist dat een dergelijk onderscheid tussen ondernemingsvermogen en privévermogen is aan te merken als ongeoorloofde discriminatie aangezien de vererving van ondernemingsvermogen in onredelijke mate extra wordt begunstigd. De staatssecretaris van Financiën heeft sprongcassatie aangetekend tegen de uitspraak van Rechtbank Breda.

Inmiddels hebben Rechtbank en Hof Arnhem en de Rechtbank Haarlem in vergelijkbare zaken uitspraken gedaan waaruit blijkt dat zij het niet eens zijn met de uitspraak van Rechtbank Breda. Belangrijkste argument is dat ondernemings- en privévermogen geen gelijke gevallen zijn en dus verschillend mogen worden behandeld.

De Hoge Raad der Nederlanden zal uiteindelijk het beslissende oordeel geven. Gezien het belang voor de schatkist mag worden verwacht dat de Hoge Raad later dit jaar zal recht zal spreken.

  • Verschenen op: januari 2013
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.