peak performance
in tax consultancy

 

Media

innovativetax_element Media

Matterhorn 4.478 meter, Wallis Zwitserland

Innovative Tax verzorgt regelmatig (inter) nationale fiscale publicaties in de volgende media:

  • Belastingmagazine
  • Beleggers Belangen
  • Financiële Dagblad
  • Forfaitair
  • Het Register
  • Vakblad voor de MKB adviseur
  • Weekblad voor fiscaal recht
  • gripopjevermogen.nl
In hoeverre is het mogelijk om als Nederlandse belegger in aanmerking te komen voor onmiddellijke teruggaaf / gedeeltelijke vrijstelling van…
Wat zijn de fiscale gevolgen voor beleggers?Door de imagoschade als gevolg van de kredietcrisis wijzigde Fortis in april 2010 haar…
Wat zijn de fiscale consequenties? In de huidige onzekere beurstijden wordt frequent geadviseerd om te beleggen in aandelen die een…
De afgelopen periode heeft de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna te noemen: WBR) en dan specifiek te noemen de…
Het oude belastingverdrag met Zwitserland uit 1951 wordt vervangen. Het nieuwe belastingverdrag van Nederland met Zwitserland treedt op 1 januari…
Op 26 februari 2010 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking…
Sinds 1 januari 2007 kent de vennootschapsbelasting met de innovatiebox (oorspronkelijk octrooibox genaamd) een fiscale faciliteit die het bedrijfsleven moet…
Sinds 1 januari 2007 kent de Wet op de Vennootschapsbelasting 1964 (hierna: Wet Vpb) met de innovatiebox  een faciliteit die…
Sinds 1 januari 2007 kent de Wet op de Vennootschapsbelasting 1964 (hierna: Wet Vpb) met de octrooibox een faciliteit die…
Kunstwerken behoren uiteraard op de eerste plaats genoten te worden  om wat zij zijn: scheppingen van schoonheid. Het kan echter…
In een gerechtelijke fiscale procedure heeft het EU Hof in Luxemburg recent beslist dat binnenlandse- en buitenlandse ondernemers voor de…
Speerpunten van het fiscale beleid voor het jaar 2010 zijn het bevorderen van innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging van het…
Sinds hele lange tijd kent de inkomstenbelasting de faciliteit van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna: investeringsaftrek); een faciliteit voor het stimuleren van…
 Drs L.E.U. Jansen en G.J. Mol 1. INLEIDING Sedert haar introductie in 1978 bestaat in fiscalibus onduidelijkheid over de precieze…
Pagina 2 van 2