peak performance
in tax consultancy

 

De afgelopen periode heeft de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna te noemen: WBR) en dan specifiek te noemen de overdrachtsbelasting de nodige veranderingen ondergaan. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan de wetswijzigingen die het Belastingplan 2011 per 1 januari 2011 met zich bracht. Voorts hebben diverse beleidsbesluiten vanaf de herfst van 2010 enkele versoepelingen gebracht bij de toepassing van de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. Tot slot zijn er enkele gerechtelijke uitspraken geweest die het vermelden in deze bijdrage (meer dan) waard zijn. Wat betreft het tarief is recent nog besloten ook na 1 juli 2012 voor woningen een tarief van 2% overdrachtsbelasting te blijven hanteren.

Gepubliceerd in Media

Innovative Tax BV biedt belastingadvies op een breed terrein binnen het fiscale speelveld. In de afgelopen jaren bouwden wij ervaring op met complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld of het voor een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon met duikactiviteiten over de hele wereld fiscaal voordelig is om een en ander te structureren vanuit een Amerikaanse Delaware vennootschap. Of de keuze voor een Nederlandse vennootschap tussen een buitenlandse vestiging of de oprichting van een lokale buitenlandse dochtervennootschap. Innovative Tax BV bouwde in de afgelopen jaren ervaring op met het fiscaal begeleiden van buitenlandse bedrijven die in Nederland operationele activiteiten hebben. Ook was Innovative Tax BV betrokken bij de fiscale begeleiding van buitenlandse bedrijven die via Nederland hun internationale houdster-, financierings- of royaltyactiviteiten structureerden.

Gepubliceerd in Expertise