peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > Fiscale aspecten van het beleggen in kunst

Fiscale aspecten van het beleggen in kunst

innovativetax_element

Kunstwerken behoren uiteraard op de eerste plaats genoten te worden  om wat zij zijn: scheppingen van schoonheid. Het kan echter geen  kwaad om oog te hebben voor de fiscale kanten van het beleggen in  kunst. Er bestaat een vrijstelling voor de inkomstenbelasting.

Beleggers in kunst doen er verstandig  aan niet alleen oog te  hebben voor de schoonheid van  bijvoorbeeld een schilderij van Barend  Cornelis Koekkoek (19e eeuw) of Kees  van Dongen (20e eeuw, zie afbeelding), maar ook voor de fiscale voordelen van  deze beleggingscategorie. Daarbij gaat  het vooral om de vrijstelling voor de  1,2% inkomstenbelasting in box 3 en  diverse faciliteiten in het kader van de  erf- en schenkbelasting.  Het gemiddelde vermogen (waar  zich dat dan ook bevindt in de wereld)  van een binnenlandse belastingplichtige  wordt jaarlijks tegen  een tarief van 1,2% in box 3 belast  met inkomstenbelasting. Voor voorwerpen  van kunst en wetenschap,  die het door hun uniekheid, ouderdom  of ontwerp waard zijn om voor  het nageslacht te worden bewaard,  bestaat echter een vrijstelling voor  deze 1,2% inkomstenbelasting.  De vrijstelling is van toepassing  als u het kunstwerk (van schilderij  tot Chinees porselein) zelf thuis aan  de muur hebt hangen of hebt staan,  maar ook als u het kunstwerk tijdelijk  in bruikleen geeft aan derden  (bijvoorbeeld een museum) voor  culturele of wetenschappelijke doeleinden,  komt de vrijstelling niet in  gevaar. Zo blijft het voor musea in  Nederland bij het tot stand brengen  van een tentoonstelling ook mogelijk  om een beroep te doen op particulier  kunstbezit. 

IN EEN KLUIS

Wanneer u echter het aangeschafte  kunstvoorwerp hoofdzakelijk als belegging  ziet door de kunst niet thuis  op te hangen, maar bijvoorbeeld  continu in een kluis te bewaren (om  schade te voorkomen), dan loopt u  het risico dat de Belastingdienst zal  stellen dat het kunstvoorwerp fiscaal  dient te worden aangemerkt  als een belegging, waarop de 1,2%  vermogensrendementsheffing wél  van toepassing is. De praktijk leert  overigens dat dit niet vaak voorkomt.  De bewijslast dat het kunstvoorwerp  vanuit fiscaal oogpunt als een belegging  kwalificeert, ligt bij de Belastingdienst.  Ook degene die beschikt over  specifieke kunstmarktkennis en  de smaak van het aan- en ook verkopen  van kunst écht te pakken  krijgt en met succes actief wordt als  handelaar in kunstvoorwerpen op  bijvoorbeeld internet of op verzamelbeurzen,  loopt het risico van de  Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting  in de brievenbus te  krijgen over de behaalde winst. Over  de omvang van deze particuliere  kunsthandel via internet en verzamelbeurzen  zijn overigens geen gegevens  beschikbaar.  Wat betreft de erf- en schenkbelasting  zijn er ook diverse faciliteiten  die het vermelden waard zijn. In principe  is de verkrijger erf- of schenkbelasting  verschuldigd indien een  kunstvoorwerp wordt verkregen. Dit  geldt echter niet als u bijvoorbeeld  een kunstvoorwerp schenkt aan een  museum dat een zogenaamde ANBIstatus1 heeft. Een dergelijke schenking  is dan vrijgesteld.  Het kan echter voorkomen dat een  begiftigde van een schenking of nalatenschap  uitsluitend in staat is de  opgelegde aanslag schenk- of erfbelasting  te voldoen door het verkopen  van een kunstvoorwerp. In dat geval  bestaat op verzoek de mogelijkheid  om voor tien jaar uitstel van betaling  te verkrijgen voor genoemde aanslag.  De reden hiervoor is dat kunstvoorwerpen  zo beter voor Nederland  behouden kunnen blijven.  Op verzoek kan de verschuldigde  erfbelasting over een nalatenschap  die bestaat uit kunstvoorwerpen van  nationaal-cultuurhistorische waarde  ook worden voldaan in natura. De  Belastingdienst accepteert dan het  kunstvoorwerp als betaalmiddel.  Hierbij wordt het kunstvoorwerp getaxeerd  op 120% van de waarde in het  economisch verkeer. Het kunstvoorwerp  wordt vervolgens doorgaans aan  een museum ter beschikking gesteld.  Kunst kan dus behalve dagelijks  kijkplezier ook fiscaal voordeel  bieden. 

1. Culturele, kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke  of wetenschappelijke instellingen  die voor meer dan 90% het algemene  maatschappelijke nut beogen, kunnen de  Belastingdienst verzoeken hun de ANBI-status  te verschaffen. Het voordeel daarvan is dat donateurs  voor fiscale faciliteiten in onder andere  de inkomsten-, schenk- en erfbelasting in aanmerking  komen. Dat komt de fondsenwerving  van deze instellingen weer ten goede. 

  • Verschenen op: september 2010
  • Verschenen in: Beleggers Belangen

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "Fiscale aspecten van het beleggen in kunst"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.