peak performance
in tax consultancy

 

Sinds 1 januari 1996 maakt de (regulerende) energiebelasting via de Wet Belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm) deel uit van het nationale arsenaal aan fiscale heffingen.

Gepubliceerd in Media