peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Bijdrage Innovative Tax aan artikel FD "Gepensioneerde ambtenaren niet blij met Duits belastingverdrag"

innovative_tax_element

Gepensioneerde Nederlandse ambtenaren, vooral militairen, zijn niet blij met het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag. Ze zijn nu in Nederland belastingplichtig en vanaf januari in bijna alle gevallen in Duitsland. Daardoor verliezen  ze recht op de aftrek van hypotheekrente en de heffingskorting, een drempel van ongeveer €1500 waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Bovendien is er voor overheidspensioenen geen overgangsregeling bedacht, maar alleen voor bedrijfspensioenen.

Volgens de spelregels van het nieuwe belastingverdrag mag Duitsland belasting heffen over de AOW-uitkering, die meestal rond de €10.000 per jaar bedraagt. Om voor de rest in Nederland belastingplichtig te mogen blijven, moet het aanvullende  pensioen dan minstens €90.000 zijn. Dat is maar zelden het geval, waardoor ze volledig in Duitsland belastingplichtig worden.

De hypotheekrente op hun Duitse huis mogen ze daar niet aftrekken. Samen met het verdwijnen van de heffingskorting, loopt het nadeel  al snel in de duizenden euro’s er jaar. Bij 10.000 AOW, 50.000 pensioen en 10.000 hypotheekrente is het nadeel bij benadering 5.000 per jaar.

‘Naar mijn mening kan dit probleem via een geringe aanpassing in het belastingverdrag met Duitsland worden opgelost’, zegt adviseur Erik Jansen van Innovative Tax. ‘Door uitsluitend voor de groep gepensioneerde overheidsambtenaren het heffingsrecht over de AOW uitkering bij Nederland te laten. In dat geval zal doorgaans door veruit de meeste gepensioneerde oud ambtenaren aan het 90% vereiste worden voldaan.’

Als alternatief stelt Jansen voor dat Nederland de nieuwe regeling vanaf 1 januari alleen voor nieuwe gevallen laat gelden. Belastingplichtigen die bijvoorbeeld in april 2012, de maand waarin Nederland het nieuwe belastingverdrag met Duitsland  ondertekende, al in Duitsland woonden, zouden bijvoorbeeld voor een dergelijke regeling in aanmerking kunnen komen. De compensatieregeling voor gepensioneerden sluit ook aan bij genoemde datum.

‘Belastingplichtigen zijn indertijd langlopende verplichtingen aangegaan en worden nu door een samenloop van  nieuwe fiscale regelingen met een aanzienlijk inkomensnadeel geconfronteerd’, zegt Jansen. ‘Daar komt bij dat het gaat om bonafide  gevallen; deze mensen zijn niet in Duitsland gaan wonen om Nederlandse inkomstenbelasting te ontvluchten, die betalen ze immers zowel onder oude als nieuwe belastingverdrag.’

Gepensioneerde Nederlandse piloten hebben eerder nog een uitzonderingspositie weten te bedingen. Onlangs klaagde een groep van 5500 Nederlandse gepensioneerden in Duitsland (met een bedrijfspensioen) dat ze de overgangsregeling te ruw vonden.  Bij deze groep zat de pijn ook vooral bij het verliezen van de hypotheekrenteaftrek.

Financiële Dagblad, 20 oktober 2014

 

Geplaatst zoals origineel onderstaand artikel van het Financiële Dagblad

 

gepensioneerde ambtenaren niet blij met nederlands-duits belastingverdrag

Terug