peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing

innovative_tax_element

Innovative Tax behaalt mooi voordeel voor particuliere client die in het kader van zijn dienstbetrekking bij een Nederlandse multinational veelvuldig actief is bij buitenlandse groepsmaatschappijen. Client was in het jaar 2009 in diverse periodes in totaal 221 dagen werkzaam geweest in de Verenigde Staten en heeft daarmee op grond van het belastingverdrag dat Nederland met de Verenigde Staten heeft afgesloten recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Na hiervan de Belastingdienst te hebben overtuigd leverde dat een aanzienlijk fiscaal voordeel op voor client.

 

Terug