peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox life sciences bedrijf

innovative_tax_element

Bedrijven die voor eigen rekening en risico zelfstandig, al of niet via de faciliteit van de WBSO,  research en developmentwerkzaamheden verrichten welke leiden tot het ontstaan van nieuwe producten of nieuw intellectueel eigendom kunnen aanspraak maken op de faciliteit van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Het voordeel van de innovatiebox is dat een deel van de winst uit innovatie tegen een aantrekkelijk tarief van 5% mag worden afgerekend. In het algemeen kan worden gesteld dat naarmate het belang van research en development aantoonbaar groter is voor een bedrijf er ook een groter deel van de winst tegen het innovatieboxtarief kan worden afgerekend. Het verdient de voorkeur om hierover via vooroverleg met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst innovatiebox af te sluiten. Zo’n overeenkomst is voor tenminste vier jaar geldig.

Vandaag voor een life sciences bedrijf een afspraak gemaakt dat 65% van de winst (na aftrek voortbrengingskosten) uit innovatie tegen het 5% tarief kan worden afgerekend.

 

Terug