peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Bijdrage van Innovative Tax over de fiscale innovatiebox 15 nov. 2021

innovative_tax_element

In Nederland kunnen er via vooroverleg met de Belastingdienst op een open en goede manier langjarige afspraken worden gemaakt over de toepassing van de fiscale innovatiebox voor kleine en grote belastingplichtigen.

Het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven dat haar innovatieve inkomsten (vooral) in het buitenland genereert ervaart nadelen bij het verrekend krijgen van in het buitenland ingehouden bronheffingen op royaltyvergoedingen bij de ter beschikking stelling van intellectueel eigendom dat in Nederland in de innovatiebox is ingebracht. Innovative Tax zal dit praktijkprobleem tijdens het congres aan de orde stellen en pleiten voor een aanpassing van de fiscale regeling van de innovatiebox.

 

 


Update 22/11/2021

De bijdrage van Innovative Tax tijdens de internationale fiscale conferentie kunt u via onderstaande links downloaden.

Download powerpoint presentatie

Download presentatie als PDF

Terug