peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Het voeren van fiscale gerechtelijke procedures

innovative_tax_element

Waar geld verdient wordt, moet een fair share aan de Belastingdienst worden afgedragen. Dat neemt echter niet weg dat een gang naar de rechter noodzakelijk kan zijn om duidelijkheid te krijgen over een bepaald fiscaal standpunt. Het gaat er om in te schatten of uw casus voldoende proceskansen  biedt zodat het zinvol is om een fiscale procedure te starten. U wilt tenslotte de strijd winnen. Aangezien (omvangrijke) fiscale procedures vaak de nodige werkzaamheden met zich meebrengen is een bepaald financieel belang noodzakelijk om de procedurekosten efficiënt te houden.


De eerste fase van een fiscale gerechtelijke procedure vindt plaats bij de Rechtbank. Nadat de Rechtbank uitspraak heeft gedaan bestaat, indien en voor zover nodig, de mogelijkheid om sprongcassatie aan te vragen bij de Hoge Raad. Deze route kan interessant zijn wanneer de beantwoording van een fiscale rechtsvraag ter discussie staat en de feitelijke omstandigheden correct zijn vastgesteld door de Rechtbank. Wanneer dit laatste niet het geval is, kan u in cassatie gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank bij het Gerechtshof.

Een relevant onderdeel van het voeren van een fiscale procedure is het naleven van de formaliteiten: een fikse 30% van de procedures gaat verloren doordat bijvoorbeeld termijnen voor het indienen van correspondentie niet correct worden nageleefd.

Wij hebben ruime (succesvolle) ervaring met het voeren van fiscale gerechtelijke procedures, tot aan de Hoge Raad der Nederlanden aan toe. Wij zijn bekend met de in acht te nemen formaliteiten en bespreken graag vrijblijvend de (on) mogelijkheden van uw casus voor een procedure met u. Uiteraard geven wij u voorafgaand aan de werkzaamheden een schatting van de te verwachten kosten.

Terug

Bezoekadres

Contact

Volg ons