peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting

innovative_tax_element

Graag verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Doorgaans betreft het hier een aangifte inkomstenbelasting waarbij door belastingplichtige ook buitenlandse inkomsten worden gegenereerd.


Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om iemand die in Nederland woont in een koophuis met hypotheek en die nagenoeg uitsluitend in het buitenland werkzaam is. Om de hypotheekrenteaftrek te kunnen effectueren is het relevant of belastingplichtige een (fiscale) partner heeft die zelf ook inkomen genereert waarop de rente in aftrek kan worden gebracht. Een ander voorbeeld betrof een in Nederland woonachtige belastingplichtige die langjarig in de olie- en gasindustrie in Yemen actief was. Op basis van een specifieke regeling bewerkstelligde Innovative Tax BV dat de cliënt in aanmerking kwam voor een verrekening ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Dit leverde de cliënt een aanzienlijk fiscaal voordeel op. Ook verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van belastingplichtigen die offshore actief zijn in de olie- en gasindustrie her en der in de wereld.

Verder verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting van belastingplichtigen met een beschikking voor de 30%-regeling die in Nederland of elders actief zijn.

Ook met het verzorgen van uw aangiften vennootschaps- en omzetbelasting hebben wij uitgebreide ervaring. Het begint bij nieuwe activiteiten met het verzorgen van de registratie bij de Nederlandse Belastingdienst voor deze belastingen. Wat betreft de vennootschapsbelasting kan het daarbij bijvoorbeeld gaan om een Nederlandse houdstervennootschap met een aantal binnen- en/of buitenlandse dochtervennootschappen tot structuren waarbij de Nederlandse belastingplichtige bijvoorbeeld als dochtervennootschap van een buitenlandse corporate aandeelhouder onderdeel uitmaakt van een financierings-, royalty- of houdsterstructuur.

Wat betreft de BTW hebben wij ook brede ervaring met het verzorgen van aangiften BTW van nationaal en internationaal opererende bedrijven inclusief de opgaaf voor intracommunautaire prestaties. Waar nodig werken wij op dit gebied samen met BTW specialisten.

Innovative Tax BV verzorgt geen loonadministraties maar werkt samen met specialisten op dit gebied die vervolgens ook de aangifte loonbelasting verzorgen.

Graag bespreken wij vooraf vrijblijvend de (complexe) feiten van de betreffende aangifte. Innovative Tax BV kan bij de Belastingdienst gebruik maken van een uitstelregeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat biedt tot op zekere hoogte flexibiliteit bij het voldoen aan de aangifteverplichtingen. Nadat de Belastingdienst uiteindelijk een aanslag heeft opgelegd wordt deze uiteraard door Innovative Tax BV op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Waar nodig wordt, in overleg met u, een bezwaarschrift ingediend indien de aanslag afwijkt van de ingediende aangifte.

Voor wij onze werkzaamheden starten geven wij u eerst inzicht in de te verwachten kosten. Nadat u akkoord heeft gegeven, gaan wij aan de slag.

Terug