peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Optimaliseren van fiscale positie onderneming en directie

innovative_tax_element

Wanneer u werkzaam bent in het (familie)bedrijf dat u zelf (mede) heeft opgebouwd kunnen er diverse vraagstukken spelen. Denk aan het vinden van financiering voor de opbouw of uitbreiding van het bedrijf, of het nemen van de juiste bedrijfseconomische maatregelen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Andere kwesties zijn het structureren van de zeggenschapsverhoudingen over de bedrijfsvoering, het vinden en behouden van goede werknemers en uiteindelijk ook het regelen van de opvolging van het bedrijf aan de volgende generatie.

Ook is het noodzakelijk een optimale fiscale structuur te vinden, die past bij de onderneming en aandeelhouders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de juiste rechtsvorm, de verhouding tussen privé en BV en de pensioenvoorzieningen. Tot slot moeten de fiscale risico’s van het ondernemen altijd in het oog worden gehouden, is het bedrijf ‘in control’ wat betreft de af te dragen loon- en omzetbelasting, is de directie niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, voldoet het bedrijf in het buitenland aan alle verplichtingen aldaar en wordt op correcte wijze aan de controle- en indieningsplicht van de jaarstukken voldaan.

Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van dergelijke fiscale vraagstukken. Uitgangspunt bij onze fiscale advisering is overigens dat de belastingen niet op zichzelf staan. Fiscale oplossingen moeten praktisch en juridisch houdbaar zijn. Innovative Tax BV stelt u in staat de juiste fiscale keuzes te maken zodat uw onderneming bedrijfseconomisch, nu en in de toekomst, optimaal rendeert. Na uw akkoord, voorzien wij u graag van het juiste fiscale advies of maken met de Belastingdienst afspraken om vooraf de fiscale consequenties van een bepaalde transactie vast te leggen. 

Terug

Bezoekadres

Contact

Volg ons