peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Benutten van faciliteit innovatiebox voor WBSO activa en patenten

innovative_tax_element

Nederland beschikt voor innovatieve bedrijven die veel investeren in research and development over een aantal interessante fiscale faciliteiten. Denk aan de WBSO afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk in de loonbelasting, de research and developmentaftrek (RDA) in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de innovatiebox in de vennootschapsbelasting.


Wanneer uw bedrijf zelfstandig - voor eigen rekening en risico - research- en developmentactiviteiten uitvoert die tot een patent, octrooi of kweekrecht leiden, dan staat de faciliteit van de innovatiebox open. Ook doorontwikkelingen van oude patenten (toegekend voor 1 januari 2007) kunnen kwalificeren. Dat geldt ook voor de voordelen die afkomstig zijn uit succesvolle WBSO-projecten die uw bedrijf zelf heeft uitgevoerd en waarvoor uw bedrijf van Agentschap NL een zogenaamde S & O beschikking heeft gekregen. Het voordeel van de innovatiebox is dat het gedeelte van de winst van uw bedrijf dat toerekenbaar is aan de eigen innovaties tegen een vennootschapsbelastingtarief van effectief 5% kan worden afgerekend.

Het is verstandig om met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst af te sluiten waarin de gemaakte afspraken over de toepassing van de innovatiebox bij uw bedrijf zijn opgenomen. Relevant onderdeel van de afspraak is de wijze waarop de innovatiebox bij uw bedrijf zal worden toegepast en de hoogte van het gedeelte van de winst dat tegen het innovatieboxtarief kan worden afgerekend. Een vaststellingsovereenkomst innovatiebox biedt gedurende vier jaar vooraf duidelijkheid welke fiscale voordelen kunnen worden verwacht.

Wij hebben inmiddels (zie verder bij publicaties op deze website) ruime ervaring met de toepassing en implementatie van de innovatiebox binnen diverse branches zoals bijvoorbeeld de zadenveredeling, life sciences, high tech, technical engineering, machinebouw, olie- en gasindustrie en eierhandel. Bij zeer kennisintensieve bedrijven is een toerekenpercentage van meer dan 50% van de winst uit innovatie aan de innovatiebox mogelijk. Doorgaans starten we een traject om de innovatiebox toe te passen met een bedrijfsbezoek. Daarbij is zowel de Belastingdienst als een medewerker van Innovative Tax aanwezig. Wanneer de inspecteur aan het einde van het bedrijfsbezoek van mening is dat aan relevante startvoorwaarden voor de innovatiebox is voldaan, onderhandelen partijen vervolgens over het deel van de winst dat jaarlijks aan de innovatiebox kan worden toegerekend. Hierbij moet ook met een zekere ingroei rekening worden gehouden. De gemaakte afspraken worden in de vaststellingsovereenkomst innovatiebox opgenomen.

Terug

Bezoekadres

Contact

Volg ons

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok