peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Begeleiden van fusies, reorganisatie of overnames

innovative_tax_element

Bij het uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten door een (internationale) overname of fusie spelen een aantal bedrijfseconomische en fiscaal juridische aspecten een belangrijke rol. Hoe gaat de overname gefinancierd worden?

Kan de (inter)nationale overname fiscaal juridisch gestructureerd worden op een manier die niet leidt tot belastingheffing in Nederland of elders? Hoe gaat u om met bestaande fiscale risico’s of mogelijke claims van cliënten uit het verleden? Moet er voorafgaand aan de totstandkoming van de fusie nog een fiscale due diligence worden uitgevoerd? Welke mogelijkheden zijn er om verrekenbare verliezen van de overgenomen onderneming na de overname of fusie nog te benutten? Behalve aan de vennootschapsbelasting moet bij een overname of fusie ook aandacht aan omzetbelasting worden besteed. En bij aanwezigheid van onroerende zaken ook aan de overdrachtsbelasting.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het begeleiden van fiscale overnames, fusies of juridische splitsingen van ondernemingen en zijn u graag van dienst bij het begeleiden van dergelijke transacties.

Terug

Bezoekadres

Contact

Volg ons