peak performance
in tax consultancy

 

Wat zijn de fiscale gevolgen voor beleggers?

Door de imagoschade als gevolg van de kredietcrisis wijzigde Fortis in april 2010 haar naam in Ageas. Tevens werden enkele relevante bedrijfsonderdelen verkocht aan BNP Paribas en de Nederlandse staat. Ageas heeft een beursnotering aan Euronext.

Per 7 augustus heeft een juridische fusie plaatsgehad waarbij de aandelen Ageas NV (het Nederlandse deel van het voormalige Fortis NV) zijn omgezet in aandelen Ageas SA/NV (het Belgische deel) tenzij u natuurlijk geen gebruik heeft gemaakt van uw rechten en tegen het fusievoorstel heeft gestemd. In dat geval zal aan u een geldbedrag worden uitbetaald als tegenwaarde voor de aandelen Ageas NV.

Na deze fusie zal Ageas SA/NV een reverse stock split uitvoeren in een verhouding waarbij u voor elke twintig aandelen Ageas SA/NV één nieuw aandeel terugkrijgt.

Het centrale hoofdkantoor van Ageas SA/NV bevindt zich in België. Aldus is Ageas SA/NV als inwoner van België onderworpen aan het Belgische fiscale recht. Wanneer Ageas SA/NV in de toekomst dus een dividenduitkering doet aan haar aandeelhouders moet hierover 25% Belgische dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen.             
                                                                                                                                                                                        
Bij de beantwoording van bovenstaande vraag ga ik er vanuit dat u in Nederland woonachtig bent en de aandelen Ageas SA/NV in privé als belegging aanhoudt. Voor de inkomstenbelasting (box 3) bent u over de nettowaarde van deze Belgische aandelen op 1 januari 2012 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. U bent immers inkomstenbelasting verschuldigd over inkomen waar u dat dan ook ter wereld heeft verdiend. Wanneer in de nieuwe situatie (het Belgische) Ageas SA/NV aan u een dividenduitkering doet dan is  Ageas SA/NV verplicht hierover 25% Belgische dividendbelasting in te houden. Nu u echter over de eigendom van deze Belgische aandelen in Nederland ook al box 3 inkomstenbelasting betaalt zou u, zonder tegemoetkoming, dubbel belasting betalen.

Hierover hebben Nederland en België in een belastingverdrag afspraken gemaakt. Aan België komt het recht toe om maximaal 15% dividendbelasting te heffen en u mag vervolgens deze Belgische dividendbelasting verrekenen met de door u verschuldigde box 3 inkomstenbelasting. Er kan niet meer buitenlandse dividendbelasting worden verrekend dan de verschuldigde Nederlandse box 3 inkomstenbelasting over de buitenlandse aandelen.    

Gepubliceerd in Media

Bij het uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten door een (internationale) overname of fusie spelen een aantal bedrijfseconomische en fiscaal juridische aspecten een belangrijke rol. Hoe gaat de overname gefinancierd worden?

Gepubliceerd in Expertise