peak performance
in tax consultancy

 

Nederland en Chili hebben een belastingverdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag moet in beide landen nog worden goedgekeurd. Daarvoor geldt een goedkeuringsprocedure. Hoewel het verdrag met Chili nog niet eens in werking is getreden, was er op 9 maart 2022 al een wijzigingsprotocol bij het verdrag ondertekend. Recent is in Nederland het verdrag op 24 mei 2022 ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de beide Kamers van de Staten-Generaal.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

 

Het zogenaamde Multilateraal Instrument is ontstaan uit een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen)

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws